Електропоштаcontact
для зареєстрованих

Кафедра іноземних мов

У вересні 1993 року після об’єднання трьох одеських вищих військових училищ (артилерійського, загальновійськового та училища ППО) була створена кафедра іноземних мов, яку згодом було реформовано у кафедру військового перекладу та іноземних мов Одеського інституту Сухопутних Емблема кафедри іноземних моввійськ. У процесі подальшого реформування навчального закладу кафедра була одним з базових підрозділів Військового інституту Одеського національного політехнічного університету. За постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року на базі цього навчального закладу була створена Військова академія (м. Одеса), і кафедра іноземних мов стала одним із загальноакадемічних підрозділів. 

Кафедра Іноземних МовКафедра забезпечує викладання іноземних мов курсантам та слухачам. Курсанти вивчають англійську, німецьку та французьку мови за програмою «Іноземна мова (у тому числі іноземна мова за професійним спрямуванням)». Слухачі курсів іноземних мов проходять інтенсивний курс вивчення англійської мови, по закінченні якого проводиться мовне тестування і за його результатами слухачам видаються свідоцтва про визначення рівня володіння іноземною мовою.

Кафедра має сучасну навчально-матеріальну базу. Для розвитку комунікативних вмінь та навичок активно використовуються сучасні технічні засоби навчання, а саме:

- лінгафонні кабінети;

- відео та аудіотехніка.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують якісне проведення практичних занять, використовуючи сучасні навчально-методичні комплекси («Headway», «Campaign», «American Language Course»), а також розробляють власні навчальні посібники.


............................................................

students

Захистимо