............................................................
Освідченість