Електропоштаcontact
для зареєстрованих

Кафедра автотехнічного забезпечення

0102Завідувач кафедри, доктор технічних наук Дем’янчук Борис Олександрович, автор понад 150 наукових праць, зокрема: 3-х монографій, 3-х підручників, 6 – ти навчальних посібників, 45-ти винаходів, чисельних статей у фахових виданнях за напрямом – живучість, експлуатація та відновлення озброєння і військової техніки, а також теорія і моделювання складних систем. Неодноразово приймав участь у міжнародних та національних конференціях. Є неодноразовим переможцем Всеукраїнських і Всеармійських конкурсів «Винахід – 2007 – 2014».

Кафедра автотехнічного забезпечення Військової академії (м. Одеса) створена спільною директивою Міністра оборони України та Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України від 02.08.2014 р. №Д-332/1/7.

Кафедра здійснює підготовку магістрів, які навчаються за спеціальністю 8.07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство”, спеціалізацією “Автомобільна техніка військ”.

Головні завдання кафедри:

- організація і ведення усіх видів навчальної, методичної та наукової і науково-технічної діяльності на кафедрі;
- забезпечення високого рівня підготовки і професійної майстерності випускників-офіцерів з питань організації технічного забезпечення в сучасних операціях та бойових діях;
- організація наукових досліджень,впровадження їх результатів у навчальний процес і у практику військ, удосконалення навчально-матеріальної бази, керівництво науковою роботою курсантів;
0304- патріотичне виховання курсантів, формування дисциплінованих, вольових офіцерів-випускників, які здатні вміло та високопрофесійно керувати автомобільною службою в військах.

На кафедрі здійснюється викладання дисциплін циклів професійної та практичної підготовки, а також природничо-наукової підготовки:

- технічне забезпечення;
- експлуатація військової автомобільної техніки;
- ремонт військової автомобільної техніки;
- новітні технології в галузі;
- основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного обладнання;
- методологія та організація наукових досліджень;
- наукова діяльність та патентознавство, інтелектуальна власність.

Навчально – матеріальна база кафедри

0708Заняття на кафедрі проводяться з використанням сучасних мультемедійних засобів навчання. Це дозволяє суттєво покращити не лише рівень викладання, але й забезпечити високу наочність матеріалу, ефективність його сприйняття. Курсанти використовують сучасні автомобільні бокси та спеціалізовані класи. А також для найбільш кращого засвоєння практичних навичок використовуються спеціальні тренажери.

Наукова робота на кафедрі

Професорсько-викладацький склад кафедри веде активну науково-дослідницьку роботув напрямках удосконалення надійності і живучості автомобільних засобів, ефективності системи їх експлуатації та відновлення при пошкодженнях, яка відома не тільки в Україні, але і за кордоном. Це характеризують наступні результати роботи НПП: 12 – наукових монографій; 8 – підручників; 78 – навчальних посібників; 257 – наукових статей у фахових виданнях та у наукових журналах, що включені в Міжнародні наукометрічні бази; 65 – винаходів, 5 – винаходів є переможцями Всеукраїнських і Всеармійських конкурсів “Кращій винахід року 2007 – 2014”.


............................................................

students

Захистимо