Електропоштаcontact
для зареєстрованих

Кафедра Інженерної механіки

доцент Лебедєв Борис Володимировичпризначена для формування загальноосвітньої і загальноінженерної бази підготовки фахівців як ракетно-артилерійського напряму так і інших військових - по всіх спеціальностях підготовки академії.

На сьогоднішній день кафедра «Інженерної механіки» - це наймолодша кафедра Академії. Її історія починається першого вересня 2015 року, коли кафедра Електротехніки і інженерної механіки розділилася на дві.

03Завідувачем кафедри «Інженерної механіки» став кандидат технічних наук, доцент Лебедєв Борис Володимирович.

На кафедрі працюють 8 досвідчених і кваліфікованих викладачів, серед них – доктор технічних наук і три кандидати.

Загальними задачами кафедри є теоретична і практична підготовка курсантів з дисциплін, що формують інженерне мислення майбутніх фахівців з експлуатації і ремонту ракетно-артилерійського озброєння.

На кафедрі викладається комплекс дисциплін необхідних висококласному офіцеру і військовому інженеру:

Кафедра Інженерної механіки«Нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка»

«Теоретична механіка»

«Опір матеріалів»

Кафедра Інженерної механіки«Прикладна механіка»

«Теорія механізмів і машин»

«Деталі машин і ПТО»

«Гідравліка»

«Основи теплотехніки»

Відповідно до учбових програм на кафедрі в короткі терміни були розроблені курси лекцій з дисциплін, що вивчаються, навчально-методичні вказівки для проведення практичних і лабораторних занять.

Для закріплення практичних навиків у курсантів планується створення учбових лабораторій з вивчення механічних властивостей металів і технічних виробів з них.

На кафедрі надається велика увага упровадженню в учбовий процес новітніх технічних засобів навчання, планується створення комп'ютерного класу, створення на його базі аудиторії із зворотним зв'язком.


............................................................
Освідченість