Електропоштаcontact
для зареєстрованих

Науково-дослідна лабораторія (бойового екіпірування)

Науково-дослідна лабораторія Науково-дослідна лабораторіястворена у складі Військової академії (м.Одеса) на виконання Спільної Директиви Міністра оборони України та Генерального Штабу ЗС України від 30 червня 2015року №Д-322/1/19дск та розпочала свою діяльність 7 вересня 2015 року під керівництвом підполковника Гончарука Антона Антоновича.

Науково-дослідна лабораторія призначена для проведення системних наукових досліджень і розробок у сфері воєнно-теоретичних та військово-технічних проблем створення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця Збройних Сил України на тактичному рівні, поглиблення інтеграції військової освіти і науки, впровадження і освоєння нововведень та здійснення наукового супроводження у військовій сфері, підвищення своєчасності та ефективності використання воєнно-наукової продукції її споживачами.

Науково-дослідна лабораторія Основні завдання лабораторії:

- проведення самостійних пошукових і прикладних системних наукових досліджень з воєнно-теоретичних проблем на тактичному рівні та участь у комплексних (сумісних) дослідженнях на оперативно-тактичному рівні в інтересах розвитку та удосконалення інформаційно-керуючі системи забезпечення бойових дій яка є програмною складовою сучасного комплексу бойового екіпірування військовослужбовця;

- участь у фундаментальних наукових дослідженнях та у розробленні основ системи захисту комплексу бойового екіпірування військовослужбовця;

- наукове супроводження програм розвитку окремих систем комплексу бойового екіпірування військовослужбовця, участь у виконанні цільових наукових програм за профілем діяльності та призначенням;

- проведення самостійних досліджень та участь у комплексних наукових дослідженнях перспектив розвитку і пріоритетних напрямків створення (розроблення, модернізації) комплексу бойового екіпірування військовослужбовця для підрозділів військ спеціального призначення

-Науково-дослідна лабораторія наукове обґрунтування вимог до комплексу бойового екіпірування військовослужбовця його систем та елементів, розроблення тактико-технічних вимог до зразків, а також військово-наукове та/або науково-технічне супроводження їх створення (розроблення, модернізації), в тому числі участь у випробуваннях;

- участь у випробуваннях (заводських та державних) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) бойового екіпірування військовослужбовця підрозділів ВДВ та військової розвідки Збройних Сил України;

- участь у проведенні досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної та бойової підготовки військ (сил) та штабів за профілем діяльності та призначенням НДЛ;

- розроблення наукових праць та участь у виданні науково-методичної літератури і наукових публікацій;

- підготовка і проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощ

- участь у впровадженні результатів наукових досліджень у практику військ та навчальний процес ВА;

- проведення патентно-ліцензійної, раціоналізаторської та винахідницької роботи;

Науково-дослідна лабораторія - участь у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів, сприяння підвищенню якості підготовки офіцерського складу, курсантів та студентів ВА;

- участь в організації та керівництві наукової роботою курсантів та студентів ВА.

Штатна структура та укомплектованість НДЛ

Загальна чисельність НДЛ за штатом складає 5 посад, з яких 2 – військовослужбовців та 3 – працівників ЗС України.

Науковий потенціал НДЛ

На даний час у складі науково-дослідної лабораторії працюють досвідчені і талановиті наукові працівники: 1 доктор наук та 3 кандидатів наук, з них мають вчені звання: професор – 1 чол., старший науковий співробітник – 1 чол., доцент – 2 чол.

 


............................................................
Відповідальність