№ 1 (19) – 2023

ПРО КОНЦЕПЦІЮ ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ В МІСЦЯХ ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.87-92
 
завантаження  С. О. Нікул, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  М. М. Петрушенко, д-р техн. наук, проф.
завантаження  Л. Г. Гордішевський
завантаження  О. В. Босий
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Нікул С. О., Петрушенко М. М., Гордішевський Л. Г., Босий О. В. Про концепцію організації боротьби з безпілотними літальними апаратами в місцях зберігання засобів ураження. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 87-92. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.87-92
 

Анотація

Історія малорозмірних малошвидкісних безпілотних літальниі апаратів, на відміну від історії безпілотних літальних апаратів, обчислюється не половиною століття, а всього двома десятками років. Перші публікації присвячені малорозмірним та малошвидкісним безпілотним літальним апаратам друкуються після 2008 року. Кількість публікацій, з зазначеної тематики значно зростає в 2017-2018 роках. Саме в цей період військові операції з застосуванням малорозмірних та малошвидкісних безпілотних літальних апаратів набувають поширення. Як приклад можна згадати атаки на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії в вересні 2019 року, атаку аеропорту міста Джизана в тій же Саудівській Аравії в липні 2020 року, атаки на російську авіабазу Сирійського міста Хмеймі в 2019-2020 роках.
Майже щодня з регіонів планети, де відбуваються збройні протистояння, надходять повідомлення про знищення місць зберігання озброєння та засобів ураження, що впливає на хід збройних конфліктів. Суттєвим є той факт, що для знищення засобів ураження все частіше застосовується безпілотна авіація. В статті висвітлені чинники що визначають ефективність використання безпілотних авіаційних систем для знищення місць зберігання засобів ураження, спрогнозовані динамічні зміни зазначених чинників.
Стрімкий розвиток мікроелектронних технологій, який спостерігається зараз, ліг в основу удосконалення безпілотних авіаційних комплексів, розширення спектру завдань які виконуються безпілотною авіацією, виникнення нових класів апаратів та удосконалення тактики їх використання. Стрімкий розвиток мікроелектроніки розглядається також з точки зору підтвердження закону Мура, прогнозів на найближчу перспективу, уточнень закону на нинішній час, уточнень прогнозів на найближчі 15 років. Концептуально викладені думки авторів стосовно мінімізації втрат засобів ураження, основою яких є власні спостереження статистики втрат з місць зберігання засобів ураження ЗС України за період з 2003 по 2018 рік, причин виникнення втрат.

Ключові слова

засоби ураження, безпілотний літальний апарат, місця зберігання, логістичне забезпечення.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/uploads/2020/11/Transistor-Count-over-time.png (дата звернення: 02.04.2023).
  2. IEEE International Roadmap for Devices and Systems - IEEE IRDS™. URL: https://irds.ieee.org/images/files/pdf/2022/2022IRDS_MM.pdf (дата звернення: 02.04.2023).
  3. Ростопчин В. В. Ударные беспилотные летательные аппараты и противовоздушная оборона – проблемы и перспективы противостояния. Беспилотная авиация. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/331772628_Udarnye_bespilotnye_letatelnye_apparaty_i_protivovozdusnaa_oborona_-problemy_i_perspektivy_protivostoania (дата звернення 02.04.2023)
  4. Арбузов И. В., Болховитинов О. В., Волочаев О. В., Вольнов И. И., Гостев А. В., Мышкин Л. В., Хабиров Р. Н., Шеховцов В. Л. Боевые авиационные комплексы и их эффективность. Учебник / Под ред. О.В. Болховитинова. М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008. 224 с.
 
 
 

References

 
  1. (n.d.). IEEE International Roadmap for Devices and Systems - IEEE IRDS™.https://irds.ieee.org/images/files/pdf/2022/2022IRDS_MM.pdf
  2. Rostopchin, V. V. (2019). Attack unmanned aerial vehicles and air defense - problems and prospects of confrontation. Unmanned aerial vehicles. https://www.researchgate.net/ publication/331772628_Udarnye_bespilotnye_letatelny e_apparaty_i_protivovozdusnaa_oborona_-problemy_i_perspektivy_protivostoania. [in Russian].
  3. Arbuzov, I. V., Bolkhovitinov, O. V., Volochaev, O. V., Volnov, I. I., Gostev, A. V., Myshkin, L. V., Khabirov, R. N., & Shekhovtsov, V. L. (2008). Combat aviation complexes and their effectiveness. (Bolkhovitinov O. V. (Ed.)). VVIA im. prof. NOT. Zhukovsky Publ.[in Russian].
Copyright 2014 19.87-92 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free