РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Галузь та проблематика   

Політика розділі

Процес рецензування

Періодичність публікації

Політика відкритого доступу

Архівування

Редакційна колегія

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Галузь і проблематика – у Збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження за наступними актуальними напрямами:

Політика розділів

Озброєння та військова техніка (ОВТ)

 Приймає рукописи

 Індексується

 Рецензується

 

Експлуатація та відновлення ОВТ

 Приймає рукописи

 Індексується

 Рецензується

 

Матеріально-технічне забезпечення військ у сучасних умовах.

 Приймає рукописи

 Індексується

 Рецензується

 

Загальнонаукові проблеми розвитку Збройних Сил України.

 Приймає рукописи

 Індексується

 Рецензується

 

Проблеми підготовки і становлення військового професіонала.

 Приймає рукописи

 Індексується

 Рецензується

 

Національна безпека України.

 Приймає рукописи

 Індексується

 Рецензується

 

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

 Усі статті проходять подвійне "закрите" рецензування спеціалістами у галузі та/або членами редакційної колегії, яке є анонімним для рецензентів та авторів. Рішення про вибір рецензента приймає редакційна колегія Вісника. Рецензування наукової статті здійснюється протягом 4 тижнів.

 Рецензенти розглядають статтю за такими питаннями:

 1. Оригінальність статті

 2. Відповідність змісту та назви статті

 3. Структура та розподіл викладу основного матеріалу

 4. Підбір літератури і джерел

 5. Метод використання літератури та джерел

 6. Реалізація поставленої мети статті

 7. Правильність та обґрунтованість висновків

 8. Мовностилістичний рівень стаЗа результатами рецензування надаються рекомендації щодо опублікування наукової статті: стаття може бути опублікована у існуючій формі; стаття може бути опублікована після незначних виправлень (обґрунтовується); стаття може бути опублікована після значних змін; стаття не може бути опублікована (обґрунтовується). 

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Збірник наукових праць, виходить двічі на рік, починаючи з 2014 року

 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

 Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 АРХІВУВАННЯ

 Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.

 

 

Copyright 2014 Про нас. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free