№ 1 (19) – 2023

 

СПОСІБ ОБРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ РЕМОНТУ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ і ТЕХНІКИ ОПЕРАТИВНОГО УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК В ОПЕРАЦІЇ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.103-109
 
завантаження  С. Б. Мельников

 

завантаження  Л. Г. Бикова
завантаження  С. Ю. Чванов
завантаження  В. М. Шаповалов
завантаження  В. С. Денисюк
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Мельников С. Б., Бикова Л. Г., Чванов С. Ю., Шаповалов В. М., Денисюк В. С. Спосіб обрунтування показників виробничих можливостей системи ремонту бронетанкового озброєння і техніки оперативного угруповання військ в операції. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 103-109. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.103-109
 

Анотація

В умовах сучасних операцій з використанням противником високоточної зброї величина середньодобових втрат бронетанкового озброєння і техніки (далі – БТОТ), наприклад, у з'єднаннях і частинах оперативного угруповання військ (далі – ОУВ), який проводить операцію, може досягати 7-10%, а втрати тільки за першу добу – 20-25%. Такий розмір втрат БТОТ з'єднань і частин ОУВ може призвести до того, що вже через 3-4 доби операції вони можуть стати обмежено боєздатними і не виконати покладених на них бойових завдань в повному обсязі. Тому, в підтриманні боєздатності військ у ході операції велика роль буде належати системі комплексного ремонту пошкоджених зразків БТОТ.
Це викликає необхідність розробки вимог до виробничих можливостей цієї системи, зокрема, до основного її елемента – системи ремонтних (ремонтно-відновлювальних) органів, завдяки чому розглядувана система здатна була б задовольнити потреби військ в умовах сучасних операцій. Дані вимоги пов’язані з визначенням необхідної середньодобової продуктивності ремонтних органів з ремонту того чи іншого виду (групи) озброєння і військової техніки (далі – ОВТ), потрібної кількості ремонтних відділень (взводів), трудомісткості певного виду ремонту ОВТ, імовірності освоєння ремонтного фонду ОВТ та ін.
Метою даної статті є запропонувати методичний підхід щодо обґрунтування показників, які характеризують систему ремонту бронетанкового озброєння і техніки оперативного угруповання військ, який враховує вплив основних зовнішніх та внутрішніх факторів  на процес ремонту БТОТ. Такий підхід дозволяє визначити основні показники, які з достатньою повнотою характеризують досліджувану систему.

Ключові слова

система технічного обслуговування і ремонту, бронетанкове озброєння і техніка, ремонтно-відновлювальні органи.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Методичний посібник щодо організації роботи органів управління технічним забезпеченням. К. Озброєння ЗСУ., 2014.
  2. Настанова з оперативної роботи органів військового управління ЗС України: наказ ГШ ЗС України від 01.03.2018 №2т.
  3. Методика оперативно-стратегічних розрахунків потреби ракет і боєприпасів для Збройних Сил України. К.: ГШ ЗС України, 2002. 29 с.
  4. Настанова з оперативної роботи штабів, частина 2 (військова частина) : наказ начальника ГШ ЗС України від 29.06.2016 №08. К.: ГШ ЗС України, 2016. 172 с.
 
 
 

References

 
  1. (2014). Methodical guide on organizing the work of technical support management bodies. Armament of the ZSU Publ. [in Ukrainian].
  2. (2018). Instruction on the operational work of the military management bodies of the Armed Forces of Ukraine: Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine dated March 1, 2018 No. 2 vol. [in Ukrainian].
  3. (2002). Methodology of operational-strategic calculations of the need for missiles and ammunition for the Armed Forces of Ukraine. General Staff of the Armed Forces of Ukraine
  4. (2016). Instruction on the operational work of headquarters, part 2 (military unit): order of the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine dated 06.29.2016 No. 08/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.103-109 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free