№ 1 (19) – 2023

 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ (2014-2016 років) ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.118-125
 
завантаження  І. В. Чайкін

 

завантаження  Л. Г. Бикова
завантаження  В. К. Набок, канд. військ. наук, с.н.с.
завантаження  В. М. Шаповалов
завантаження  В. С. Денисюк
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Чайкін І. В., Бикова Л. Г., Набок В. К., Шаповалов В. М., Денисюк В. С. Аналіз системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки під час бойових дій (2014-2016 років) та шляхи її удосконалення. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 118-125. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.118-125
 

Анотація

У статті на основі досвіду ведення бойових проаналізована система технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки та визначено подальші шляхи удосконалення даної системи.
Зважаючи на тенденції розвитку збройної боротьби, військово-політичну обстановку в світі, український народ повинен бути впевнений в боєздатності своїх Збройних Сил (далі – ЗС). Виходячи з цього керівний склад Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України приділяють важливу увагу технічному стану озброєння та військової техніки (далі – ОВТ) (в тому числі і автомобільній техніці).
У процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок спрацьовування, пошкодження деталей, корозії, стомленості матеріалу, з якого він виготовлений, і таке інше. Виникають різні несправності (дефекти), які суттєво знижують ефективність експлуатації автомобіля.
Враховуючи те, що переважна більшість існуючих зразків автомобільної техніки знаходиться в експлуатації понад 18-25 років (при тому більшість часу на зберіганні), зростає вагомість ефективного функціонування системи технічного обслуговування і ремонту (далі – ТОіР) для підтримання заданого рівня їх боєздатності.
У сучасних умовах своєчасне та якісне технічне обслуговування і ремонт озброєння та військової техніки перетворились у важливий впливовий фактор боєздатності військ (сил), тому що він є процесом, у результаті якого бойовий потенціал підрозділів, частин та з’єднань Сухопутних військ підтримується на заданому рівні протягом тривалого часу.

Ключові слова

система технічного обслуговування і ремонту, автомобільна техніка, ремонтно-відновлювальні органи, система автотехнічного забезпечення.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Гріненко О. І., Устименко О. В., Кутовий О. П. Проблеми забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою у ході ведення бойових дій. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони україни імені Івана Черняховського. 2016. № 2 (57). С. 87–94.
  2. Організація експлуатації та ремонту озброєння і військової техніки : навч. посіб. / за ред.: В. В. Лісневського. Київ : НУОУ, 2017. 348 с.
  3. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14-15 травня 2015 року). Львів : АСВ, 2015. 314 с.
  4. Шевцов М. М. Проблемні питання розгортання та функціонування угруповання технічного забезпечення в ході операції Збройних Сил з відсічі збройної агресії, шляхи їх розв’язання : доповідь начальника Озброєння ЗС України від 22.02.2019.
  5. Проблемні питання організації технічного забезпечення військ (сил) ЗС України в ході проведення АТО (ООC) : науково-практичний семінар кафедри технічного забезпечення від 21 квітня 2018 року. Львів : АСВ, 2018. С. 25–26.
 
 
 

References

 
  1. Grinenko, O. I., Ustymenko, O. V., & Kutovyi, O. P. (2016). The problem of providing the Armed forces of Ukraine weapons and military equipment during combat operations. Collection of the scientific papers of the Center for Military and Strategic Studies of tne National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, 2 (57), 87-94.[in Ukrainian].
  2. Lisnevsky, V.V. (2017). Organization of operation and repair of weapons and military equipment. NUOU Publ. [in Ukrainian].
  3. (2015). Prospects for the development of weapons and military equipment of the Ground Forces. ASV Publ. [in Ukrainian].
  4. Shevtsov, M. M.(2019). Problematic issues of the deployment and functioning of the technical support group during the operation of the Armed Forces to repel armed aggression, ways to solve them. [in Ukrainian].
  5. (2018). Problematic issues of the organization of technical support of the troops (forces) of the Armed Forces of Ukraine during the ATO (OOC) (p. 25-26). [inUkrainian].
Copyright 2014 19.118-125 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free