№ 1 (19) – 2023

 

ПЛАНУВАННЯ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) ПРИ ПІДГОТОВКИ І ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА СТАНДАРТНИМИ ОПЕРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ НАТО

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.161-171
 
завантаження  С. А. Литвиновський, канд. військ. наук, доц.

 

завантаження  С. А. Попов, д-р наук з держ. упр., проф.
завантаження  С. В. Поляшов
завантаження  С. Н. Бабюк, канд. військ. наук, доц.
завантаження  В. Ф. Нагорнюк, канд. військ. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Литвиновський С. А., Попов С. А., Поляшов С. В., Бабюк С. Н., Нагорнюк В. Ф. Планування тилового забезпечення військових частин (підрозділів) при підготовки і ведення бойових дій за стандартними операційними процедурами НАТО. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 161-171. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.161-171
 

Анотація

У статті надано варіант порядку і змісту роботи органів управління тилу з планування тилового забезпечення військових частин (підрозділів) Збройних Сил України при підготовки і ведення бойових дій за стандартними операційними процедурами НАТО і подальшого їх використання у практичній діяльності органів управління тилу військових частин (підрозділів) та внесення змін і доповнень до Тимчасового бойового статуту механізованих військ СВ ЗСУ. Частина 1 (Бригада), Тимчасового бойового статуту танкових військ СВ ЗСУ. Частина 1 (Бригада), Бойового статуту «Логістика Сухопутних військ Збройних Сил України», Бойового статуту «Логістичні операції Сухопутних військ Збройних Сил України», методичних (навчальних) посібників і методичних рекомендацій Тилу Збройних Сил України.
Матеріали даної статті мають використовуватися офіцерами тилу тактичної ланки управління під час проведення заходів індивідуальної підготовки офіцерів, колективної підготовки штабів, підрозділів та військової частини в цілому в системі бойової підготовки (під час проведення заходів відновлення боєздатності) з метою нарощення індивідуальних, бойових (спеціальних) спроможностей військових частин (підрозділів) щодо сумісного виконання завдань із військовими частинами (підрозділами) держав – членів НАТО та поступового переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО.
Порядок і зміст роботи органів управління тилу з планування тилового забезпечення військової частини (підрозділу) при підготовки і ведення бойових дій за стандартними операційними процедурами НАТО, розроблений на основі трьох керівних документів: Тимчасового бойового статуту механізованих військ СВ ЗСУ. Частина 1 (Бригада) [3]; Бойового статуту «Логістика Сухопутних військ ЗСУ» [5]; тактичної публікації Порядок «Роботи командира та штабу тактичної ланки управління з планування бою (бойових дій) за стандартними операційними процедурами НАТО».

Ключові слова

військовий процес прийняття військового рішення; планування тилового (по службах тилу) забезпечення; режим роботи, методи роботи, органи управління тилу; тиловий командний пункт; план тилового забезпечення.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина І. К.: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016.
 2. Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ. Батальйон, рота. К.: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016.
 3. Тимчасовий Бойовий статут механізованих військ Сухопутних військ Збройних сил України. Частина І. Бригада. Київ: Алерта, 2023. 94 с.
 4. Бойовий статут «Логістика Сухопутних військ Збройних Сил України». Затверджено Наказ Командувача СВ ЗСУ від 30.03.2021 № 218.
 5. Військовий тил. Основи тилового забезпечення військових частин (підрозділів), тактичних груп: посібник адаптовано в Тилу ЗСУ з врахуванням досвіду тилового забезпечення військових частин в АТО. К.: Тил Збройних Сил України, 2015.
 6. Логістичне забезпечення механізованого (танкового) батальйону в бойових та інших діях. Частина І. Тилове забезпечення: І навчальний посібник І / Д. В. Лісовенко, С. А. Литвиновський, Г. І. Кривогуз, В. Ф. Нагорнюк, С. В. Поляшов, О. В. Федченко. Одеса : Військова академія, 2018. С. 170–172.
 7. Порядок «Роботи командира та штабу тактичної ланки управління з планування бою (бойових дій) за стандартними операційними процедурами НАТО» (штаб бригади (полку), батальйону та їм рівних. Затверджено НГШ ЗСУ від травень 2021р.).
 
 
 

References

 
 1. (2016). Combat statute of the mechanized and tank troops of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part I. [in Ukrainian].
 2. (2016). Combat statute of the mechanized and tank troops of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part II. Battalion, company. [in Ukrainian].
 3. (2021). Temporary combat statute of the mechanized troops of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part 1 (Brigade). [in Ukrainian].
 4. (2021). Combat statute «Logistics of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine».[in Ukrainian].
 5. (2015). Military rear. Basics of rear support of military bases (subdivisions), tactical groups: the manual was adapted to the Rear of the Armed Forces of Ukraine taking into account the experience of rear support of military units in the Antiterrorist Operation.[in Ukrainian].
 6. Lisovenko, D.V., Lytvynovskyi, S.A., Kryvoguz, G.I., Nagorniuk, V.F., Polyashov, S.V., Fedchenko, O.V. (2018). Logistic supply of the mechanized (tank) battalion in combat and other actions. Part I. Rear support: I training manual I.Military Academy Publ. [in Ukrainian].
 7. (2021). Procedure "Works of the commander and staff of the tactical control unit for battle planning (combat operations) according to NATO standard operating procedures" (the headquarters of the brigade (regiment), battalion and their equals.[in Ukrainian].
Copyright 2014 19.161-171 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free