№ 1 (19) – 2023

 

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ПАЙКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ, ЩО ВЕДУТЬ АВТОНОМНІ БОЙОВІ ДІЇ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.172-178
 
завантаження
 В. Д. Олехнович

 

завантаження
 І. В. Чайкін
завантаження
 М. В. Оленєв, канд. техн. наук, доц.
завантаження
 І. С. Мікрюков
завантаження
 Л. О. Гаманюк
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Олехнович В. Д., Чайкін І. В., Оленєв М. В., Мікрюков І. С., Гаманюк Л. О. Підсумки та перспективи підвищення харчової цінності пайків для військовослужбовців підрозділів, що ведуть автономні бойові дії. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 172-178. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.172-178
 

Анотація

У статті розглянуті підсумки та перспективи підвищення харчової цінності пайків для військовослужбовців підрозділів, що ведуть автономні бойові дії. В якості прикладу розглянуто підрозділ розвідки Сухопутних військ Збройних Сил України (СВ ЗСУ). Було проведено аналіз підвищення якості пайків завдяки впровадженню сучасних технологій виробництва, таких як НВЧ (надвисокочастотна) обробка та сублімація. Визначено основні переваги НВЧ-обробки: збереження більшої кількості поживних речовин, висока швидкість обробки, більш рівномірне нагрівання, економічне споживання енергії, широкий спектр застосування. Визначено основні переваги сублімації: збереження високої якості продукту, натуральний аромат, смак, хімічна структура, збільшення термінів придатності, стабільність процесу, що дозволяє забезпечити однакову якість та кількість продукту у кожній партії, максимально можливе зниження маси готового продукту. Приведені результати досліджень вказують, що вибірковість мікрохвильового нагріву мікроорганізмів у камері нерезонансного типу дозволяє скоротити час експозиції продукту при його обробці у рівномірному електромагнітному полі у 4-5 разів.
Зазначено, що раціональне харчування є важливим фактором зміцнення і збереження здоров’я військовослужбовців, а також підтримки їх високої боєздатності. З метою покращення норм харчування військовослужбовців підрозділів СВ ЗСУ та забезпечення їх їжею підвищеної якості, збагаченої вітамінами та мінералами було проведено товарознавчий аналіз сухих пайків, які використовують для Італії, Іспанії, Литви, Польщі та Спільні Штати Америки (США). Запропоновано удосконалення набору продуктів харчування до комплексу бойового екіпірування військовослужбовця, в який додаються: таблетки для знезараження води (з розрахунку на кожний прийом їжі по 1 л); набір сухих продуктів з високим вмістом йоду (наприклад, «ламінарія»); набір сухих продуктів сухі продукти з високим складом протеїну (наприклад, «банан сушений»).

Ключові слова

пайок, якість, харчова цінність, НВЧ-обробка, сублімація, сухі продукти.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Звіт про НДР «Визначення складу та обґрунтування вимог до системи життєзабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки Сухопутних військ Збройних сил України», шифр «Життєзабезпечення КБЕ». Військова академія (м. Одеса).235 с.
 2. Гончарук А. А., Беляков Ю. В., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Гаманюк Л. О. Напрями розвитку системи життєзабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця з використанням досвіду провідних країн світу. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2020. № 1(13), ч. 1. С. 244–252. URL: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.244-252
 3. Оленєв М. В. Удосконалення технології виробництва виноградного соку з застосуванням рівномірного електромагнітного поля надвисокої частоти : дис. …канд. техн. наук: 05.18.13. Одеса, 2009. 156 с.
 4. Оленєв М. В., Дем’янчук Б. О. Підсумки та перспективи розвитку технології мікрохвильового нагріву діелектричних матеріалів. Технологія та конструювання в електронній апаратурі. 2003. № 4. С.57–60.
 5. Оленєв М. В., Безусов А. Т., Дем’янчук Б. О. Показники вибірковості термоелектродинамічної обробки середовищ неоднорідного складу у нерезонансній мікрохвильовій камері. Наукові праці. 2003. Вип. 26. С. 200–203.
 6. Про норми харчування військовослужбових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426.
 7. Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування : Наказ Міністра Оборони України від 29.04.2020 № 140.
 
 
 

References

 
 1. (2020). Report on the GDR «Determining the composition and substantiation of requirements for the life support system of the combat equipment complex of servicemen of the military development units of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine». [in Ukrainian].
 2. Honcharuk, A. A., Belyakov, Yu. V., Olenev, V. M., Shlapak, V. O., & Gamanyuk, L. O. (2020). Directions for the development of the life support system of a militaryequipment complex using the experience of leading countries of theworld. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 1(13), part 1, 146-153. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.244-252 [in Ukrainian].
 3. Olenev, M. V. (2009). Improvement of grape juice production technology using a uniform ultra-high frequency electromagnetic field. (Candidate’s thesis). [in Ukrainian].
 4. Olenev, M. V., & Demyanchuk, B. A. (2003). Conclusions and prospects for the development of technology of microwave heating of dielectric materials. Technology and design in electronic equipment,4, 57-60. [in Ukrainian].
 5. Olenev, M. V.,Bezusov, A. T.,& Demyanchuk,B. A. Selectivity indicators of thermoelectrodynamic processing of media of heterogeneous composition in a non-resonant microwave chamber. Scientific works, 26, 200-203. [in Ukrainian].
 6. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 29.03.2002 No. 426 On the food standards of military formations and the State Service of Special Communications and Information Protection, police officers, members of the rank and file of the State Fiscal Service, members of the rank and file of civil defense bodies and units.
 7. Order of the Minister of Defense of Ukraine dated April 29, 2020 No. 140 On approval of the Procedure for the use of the Catalog of food products.
Copyright 2014 19.172-178 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free