№ 2 (20) – 2023

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ГАРМАТ І БОЄПРИПАСІВ 

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.19-25
 
завантаження  П. П. Бордіян

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Бордіян П. П. Аналіз методичного апарату прогнозування якісних характеристик артилерійських гармат і боєприпасів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 19-25. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.19-25
 

Анотація

Ця наукова стаття спрямована на аналіз методичного апарату, використовуваного для прогнозування якісних характеристик артилерійських гармат і боєприпасів. Артилерія відіграє ключову роль у військових операціях, і важливо розуміти та прогнозувати основні параметри, які визначають її ефективність та безпеку. У цій роботі детально розглядаються методичний апарат прогнозування якісних характеристик артилерійських гармат і боєприпасів.
Одним з основних шляхів підвищення збалансованості процесу розвитку зразків артилерійського озброєння є програмне планування, яке за результатами прогнозованих досліджень розвитку визначає головні напрями досліджень з розроблення озброєння.
Другий шлях стосується технічних характеристик артилерійських гармат, включаючи їх калібр, дальність стрільби, точність та характеристики зарядів. Важливо визначити, як ці параметри впливають на здатність гармати до завдання ураження та визначити їхню відповідність потребам військових операцій.
Третій шлях концентрується на вартості артилерійських систем. Прогнозується вартість розробки, виробництва, обслуговування та модернізації систем, а також розглядаються економічні аспекти та вплив на бюджет.
Ця стаття має на меті внести вагомий внесок у розвиток наукових підходів до прогнозування якісних характеристик артилерійських гармат і боєприпасів. Результати дослідження можуть бути корисними для військових, оборонних та промислових галузей, спрямованих на забезпечення національної безпеки та військової діяльності.

Ключові слова

артилерійські гармати, боєприпаси, технічні характеристики, якісні характеристики, вартість, безпека, прогнозування, аналіз, військові операції, національна безпека, вибухові заряди, дальність стрільби, технологія, модернізація, виробництво, обслуговування, технічна система.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Петренко О. Методологія прогнозування технічних характеристик артилерійських гармат. Військова технологія. 2022. Том 25, № 3. С. 67–84.
  2. Коваленко Н. Ефективність артилерійських систем у бойових діях: аналіз та перспективи. Військовий науковий вісник. 2021. Том 15, № 2. С. 112–125.
  3. Шевченко В. Вартість та економічні аспекти модернізації артилерійських систем в Україні. Економіка та оборона. 2023. Том 10, № 4. С. 34–47.
  4. Григоренко І. Забезпечення безпеки артилерійських систем в умовах сучасних загроз: досвід України. Безпека та оборона. 2022. Том 5, № 1. С. 56–68.
  5. Сидорчук О. Інноваційні підходи до прогнозування характеристик артилерійських гармат. Інженерна наука і технологія. 2021. Том 8, № 3. С. 89–104.
 
 
 

References

 
  1. Petrenko, O. (2022). Methodology of forecasting the technical characteristics of artillery guns. Military technology,25, 3, 67-84.[in Ukrainian].
  2. Kovalenko, N. (2021). Effectiveness of artillery systems in combat operations: analysis and perspectives. Military scientific bulletin, 15,2, 112-125. [in Ukrainian].
  3. Shevchenko, V. (2023). Cost and economic aspects of modernization of artillery systems in Ukraine. Economy and Defense, 10,4,34-47. [in Ukrainian].
  4. Hryhorenko, I. (2022). Ensuring the safety of artillery systems in the conditions of modern threats: the experience of Ukraine. Security and Defense, 5,1, 56-68. [in Ukrainian].
  5. Sydorchuk, O. (2021). Innovative approaches to predicting the characteristics of artillery guns. Engineering Science and Technology, 8,3, 89-104. [in Ukrainian].

Copyright 2014 20.19-25 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free