№ 2 (20) – 2023

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВТРАТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ЗБІРНОМУ ПУНКТІ ПОШКОДЖЕНИХ МАШИН

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.45-50
 
завантаження  С. М. Костюченко

 

завантаження  В. П. Бордіян
завантаження  К. М. Дехтяренко
завантаження  В. Л. Лискавчук
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Костюченко С. М., Бордіян В. П., Дехтяренко К. М., Лискавчук В. Л. Визначення залежності втрат особового складу ремонтно-відновлювальних підрозділів на збірному пінкті пошкоджених машин. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 45-50. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.45-50
 

Анотація

Для своєчасного і якісного відновлення озброєння та військової техніки, які отримали бойові або експлуатаційні пошкодження під час ведення бойових дій (операції) в органах військового управління проводяться заходи планування технічного забезпечення в ході яких одним із етапів є визначення можливостей ремонтно-відновлюваних підрозділів (військових частин).
Досвід виконання бойових завдань під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей вказує на неточності у математичних залежностях щодо визначення можливостей ремонтно-відновлюваних підрозділів з проведення ремонтних робіт під час планування технічного забезпечення. Дані математичні залежності не враховують втрати спеціалістів-ремонтників за відсутності належного маскування зразків озброєння та військової техніки.
Маскування частин та підрозділів технічного забезпечення полягає в усуненні або послабленні демаскуючих ознак, що розкривають призначення і характер завдань, що вони виконують.
Тому мета статті полягає у визначенні залежності середньодобових втрат фахівців-ремонтників від організації маскування збірного пункту пошкоджених машин.
Для більш точних розрахунків у статті враховано визначення раціональних параметрів горизонтальної маски, деформуючого піксельного покриття техніки, а також математичну залежність визначення виробничих можливостей ремонтно-відновлювальних підрозділів з ремонту пошкоджених зразків озброєння та військової техніки з урахуванням середньодобових санітарних, безповоротних і психогенних втрат особового складу.

Ключові слова

горизонтальна маска, піксельне покриття техніки, ремонтно-відновлювальні підрозділи (частини), фахівці-ремонтники, втрати.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Планування технічного забезпечення військ (сил) оперативного командування під час підготовки та в ході операції :навч. посіб. / О.Й. Мацько, С.А. Копашинський, В. О. Дачковськийта ін. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. 144 с.
  2. Оперативні розрахунки завдань технічного забезпечення (методика та приклади) : навч. посіб. / В. О. Дачковський, І. В. Овчаренко, О. В. Ярошенко, Н. К. Багдасарян.Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 116 с.
  3. Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 14 серпня 2003 року № 352/2/113ск.
  4. Тимчасова настанова з морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України, яка затверджена наказом Начальника Генерального штабу Збройних Сил України № 09 дск від 14 березня 2003 року.
  5. Керівництво з виконання інженерних заходів маскування військ та об’єктів : наказ начальника Головного управління оперативного Забезпечення Збройних Сил України від 06 грудня 2017 № 90.
 
 
 

References

 
  1. Matsko, O. Y., Kopashynskyi, S. A., Dachkovskyi, V. O., et al. (2017). Planning of technical support of the troops (forces) of the operational command during preparation and during the operation. [in Ukrainian].
  2. Dachkovsky, V. O., Ovcharenko, I. V., Yaroshenko, O. V., & Bagdasaryan, N. K. (2018). Operational calculations of technical support tasks (methodology and examples). Ivan Chernyakhovsky National University Publ. [in Ukrainian].
  3. Order of the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine (2003, August 14). [in Ukrainian].
  4. Temporary Instruction on Moral and Psychological Support for the Training and Use of the Armed Forces of Ukraine (2003, March 14). Approved by the Order of the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. [in Ukrainian].
  5. Guidelines for the implementation of engineering measures to camouflage troops and objects (2017. December 06). Order of the Chief of the Main Operational Support Directorate of the Armed Forces of Ukraine. [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 20.45-50 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free