№ 2 (20) – 2023

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «PREDICTIVE MAINTENANCE» ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ РЕМОНТНИХ РОБІТ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.51-55
 
завантаження  С. О. Нікул, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  А. Й. Дерев'янчук, канд. техн. наук, проф.
завантаження  О. І. Кравчук, канд. техн. наук, с.н.с.
завантаження  Д. С. Максимчук
завантаження  Ю. Г. Сініло
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Нікул С. О., Дерев'янчук А. Й., Кравчук О. І., Максимчук Д. С., Сініло Ю. Г. Впровадження концепції "Predictive maintenance" для збільшення надійності та передбачуваності ремонтних робіт. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 51-55. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.51-55
 

Анотація

Ця наукова стаття розглядає важливість впровадження концепції «Predictive Maintenance» (передбачуваного обслуговування) в контексті ракетно-артилерійського озброєння з метою підвищення надійності та передбачуваності ремонтних робіт. В статті розглядаються ключові аспекти цієї концепції, включаючи її основні принципи та методи, зокрема використання аналітики даних і штучного інтелекту. Автори аналізують переваги «Predictive Maintenance» у військовому контексті, вказуючи на зниження витрат на ремонт, підвищення готовності бойової техніки і подовження терміну служби обладнання. Крім того, стаття вивчає виклики, що виникають при впровадженні цієї концепції, та надає рекомендації щодо їх подолання. Сучасна військова техніка вимагає високого рівня надійності та готовності до бойових дій. Впровадження концепції «Predictive Maintenance» (передбачуваного обслуговування) стає надзвичайно актуальним для забезпечення ефективності та безпеки військового обладнання. Ця наукова стаття присвячена дослідженню та обговоренню можливостей впровадження «Predictive Maintenance» в контексті ракетно-артилерійного озброєння з метою підвищення надійності та передбачуваності ремонтних робіт.
Завершуючи, стаття підкреслює важливість впровадження «Predictive Maintenance» як стратегічного засобу для забезпечення оптимальної ефективності та готовності ракетно-артилерійського озброєння в умовах сучасного військового середовища.

Ключові слова

Впровадження, концепція, Predictive Maintenance, надійність, передбачуваність, ремонтні роботи, аналітика даних, штучний інтелект, системи моніторингу, алгоритми машинного навчання, датчики, прогнозування поломок, планування, ефективність, готовність, ракетно-артилерійське озброєння.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Вознюк І., Павленко С. Використання методів прогнозування для покращення надійності та передбачуваності ремонтних робіт. Військова справа та безпека. 2020. Вип. 2(37). С. 15–19.
  2. Карнацький В., Жданов Ю., Демчук Л. Розробка методів прогнозування поломок ракетно-артилерійського озброєння. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Механіка. 2019. Вип. 29. С. 40–47.
  3. Горобець І., Журавльов О., Маркевич С. Використання прогнозування для планування ремонтних робіт у ракетно-артилерійському озброєнні. Технічна діагностика та неруйнівний контроль. 2018. Вип. 2(80). С. 10–15.
  4. Петренко О., Поляков С., Дмитренко І. Впровадження концепції «Predictive Maintenance» для забезпечення надійності ремонтних робіт. Матеріали XІ науково-технічної конференції з проблем «Розвиток науки і освіти в Україні». 2017. С. 245–250.
  5. Гладков І., Іванова Н., Черкас М. Аналіз можливостей використання «Predictive Maintenance» в ракетно-артилерійських системах. Проблеми системного підходу в економіці. 2016. Вип. 4(59), С. 154–160.
 
 
 

References

  1. Vozniuk, I., & Pavlenko, S. (2020). Using forecasting techniques to improve the reliability and predictability of repair work. Military Affairs and Security, 2(37), 15–19. [in Ukrainian].
  2. Karnatskyi, V., Zhdanov, Yu., & Demchuk, L. (2019). Development of methods for predicting failures of missile and artillery weapons. Collection of scientific papers of Ivan Franko Lviv National University. Series: Mechanics, 29, 40-47. [in Ukrainian].
  3. Horobets, I., Zhuravlyov, O., & Markevich, S. (2018). The use of forecasting for planning repair work in missile and artillery weapons. Technical diagnostics and non-destructive testing, 2(80), 10–15. [in Ukrainian].
  4. Petrenko, O., Polyakov, S., & Dmytrenko, I. (2017). Implementation of the «Predictive Maintenance» concept to ensure the reliability of repair works. In Materials of the 11th scientific and technical conference on the problems «Development of science and education in Ukraine» (pp. 245–250).[in Ukrainian].
  5. Gladkov, I., Ivanova, N., & Cherkas, M. (2016). Analysis of the possibilities of using «Predictive Maintenance» in missile and artillery systems. Problems of the systemic approach in economics, 4(59), 154–160. [in Ukrainian].
Copyright 2014 20.51-55 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free