№ 2 (20) – 2023

ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕВИХ ТА УДАРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК ЩОДО БОРОТЬБИ З БРОНЕОБ’ЄКТАМИ ПРОТИВНИКА ТА ЇЇ ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.93-100
 
завантаження  О. М. Семененко, д-р військ. наук, проф.

 

завантаження  А. Є. Єфіменко, канд. військ. наук, доц.
завантаження  В. В. Луханін
завантаження  В. А. Горгуленко
завантаження  Ю. Б. Добровольський, канд. техн. наук, доц. 
завантаження  М. О. Ярмольчик
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Єфіменко А. Є., Луханін В. В., Горгуленко В. А., Добровольський Ю. Б., Ярмольчик М. О. Пропозиції з удосконалення методики визначення вогневих та ударних можливостей угруповань військ щодо боротьби з бронеоб'єктами проивника та її програмна реалізація. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 93-100. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.93-100
 

Анотація

Сформульовано проблему визначення вогневих та ударних можливостей угруповань військ щодо боротьби з бронеоб’єктами противника, яка загалом полягає у відсутності єдиних підходів в органах військового управління та установленої форми звіту. Наголошено на необхідність програмної реалізації єдиної методики в комплексі математичних моделей та інформаційно-розрахункових задач. Проведено детальний аналіз попередніх методик. Основними недоліками більшості методик радянського періоду визначено відсутність коефіцієнтів бойової ефективності сучасних зразків протитанкових засобів (ПТЗ) та неможливість врахування наявності в угрупованні противника танків та бойових броньованих машин різного типу. Основними недоліками більшості методик, розроблених у Збройних Силах України визначено заміну коефіцієнтів бойової ефективності ПТЗ на коефіцієнти бойового потенціалу, окремі, принципові різні підходи до визначення можливостей артилерійських ПТЗ (АПТЗ) та можливостей ПТЗ танкових, механізованих підрозділів, завищені, недостовірні величини можливостей АПТЗ тощо. Надана загальна схема проведення розрахунків з визначення вогневих та ударних можливостей угруповань військ щодо боротьби з бронеоб’єктами противника з детальним описом кожного етапу. Суть розрахунків полягає у оцінюванні бронетанкового угруповання противника через величину кількості умовних танків; оцінюванні вогневих можливостей ПТЗ щодо ураження бронеоб’єктів противника в умовних танках; визначення складу угруповання противника, удар якого може бути відбито вогнем ПТЗ в обороні або розгромлено у наступі. Основними відмінностями від попередніх методик є використання умовного танку, до якого приводяться всі бронеоб’єкти противника; коефіцієнту бойової ефективності ПТЗ проти умовного танку; коефіцієнту переводу середнього умовного танку (ББМ) для визначеного угруповання противника.

Ключові слова

вогневі та ударні можливості, оперативно-тактичні розрахунки, боротьба з бронеоб’єктами противника, операція угруповання військ (сил), вогневе ураження, протитанковий засіб.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Боевые возможности войск в обороне : учебн. пособ. Москва. Военная академия им. Фрунзе. 1977. 251 с. 
 2. Боевые возможности войск в наступлении : учебн. пособ. Москва. Военная академия им. Фрунзе. 1977. 256 с. 
 3. Общая тактика. Оборона дивизии (полка) : учебн. Москва. Военное издательство. 1985. 352 с. 
 4. Общая тактика. Наступление дивизии (полка): учебн. Москва. Военное издательство. 1986. 448 с. 
 5. Методика визначення бойових можливостей механізованих (танкових) підрозділів, частин, з`єднань : учб. посібн. Київ. Національна академія оборони України. 2000. 110 с. 
 6. Методика визначення бойових можливостей механізованих (танкових) з’єднань, частин, підрозділів : навч. посібн. Київ. Національна академія оборони України. 2004. 36 с. 
 7. Збірник тактичних розрахунків з прикладами. Київ. Національна академія оборони України. 2018. 98 с. 
 8. Методика оперативно-тактических (тактических) расчётов при планировании огневого поражения противника ракетными войсками и артиллерией в операции (бою). Кн. ІV. Содержание, примеры тактических расчетов, справочные данные (нормативы). Москва. Воениздат. 1991. 176 с.
 
 
 

References

 1. Combat capabilities of troops in defense. (1977). Moscow. Frunze Military Academy Publ. [in Russian].
 2. Combat capabilities of troops in on the offensive. (1977). Moscow. Frunze Military Academy. [in Russian].
 3. General tactics. Division (regiment) defense. (1985). Moscow. Military publishment Publ. [in Russian].
 4. General tactics. Division (regiment) offensive. (1986). Moscow. Military publishment Publ. [in Russian].
 5. Method of determining combat capabilities of mechanized. (tank) units and formations. (2000). Kyiv. National Defense Academy of Ukraine Publ. [in Ukrainian].
 6. Method of determining combat capabilities of mechanized (tank) formations and units. (2004). Kyiv. National Defense Academy of Ukraine Publ. [in Ukrainian].
 7. Collection of tactical calculations with examples. (2018). Kyiv. National Defense Academy of Ukraine Publ. [in Ukrainian].
 8. Method of operational-tactical calculations in the enemy fire engagement planning by missile troops and artillery in an operation (combat). Book ІV. (1991). Content, examples of tactical calculations, reference data. Moscow. Military publishment Publ. [in Russian].
Copyright 2014 20.93-100 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free