№ 2 (20) – 2023

РОЗТАШУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРОТИРАКЕТНОЇ ОБОРОНИ НА БЕЗПІЛОТНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.108-116
 
завантаження  В. В. Орлов, д-р техн. наук, доц.

 

завантаження  О. Ю. Коркін, д-р філософії
завантаження  С. С. Ковалішин
завантаження  О. І. Наумов
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Орлов В. В., Коркін О. Ю., Ковалішин С. С., Наумов О. І. Розташування роботизованих комплексів протиракетної оборони на ьезпілотному повітряному транспорті. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 108-116. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.108-116
 

Анотація

Об’єкти критичної інфраструктури України потребують багаторівневої системи протиракетної оборони (ПРО), яка повинна захищати від різних типів ракет з дальністю польоту від кількох десятків до кількох сотень кілометрів. Своєчасне виявлення ракет дозволяє провести ряд заходів, спрямованих на перехоплення та знищення цілей, застосування засобів радіоелектронної боротьби, постановку завад і загороджувальних перешкод у різних діапазонах радіохвиль, а також включення оптичних та теплових пасток.
Застосування роботизованих комплексів, розміщених на аеростатах, багаторазово підвищує ефективність сучасних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) у боротьбі з цілями, що низько летять, масованими ударами крилатих ракет. Розташування радіолокаційних станцій (РЛС) на висоті кілька км забезпечує дальність виявлення низьколітніх цілей у кілька разів більше проти наземної РЛС. Особливе значення це має для систем наведення ЗРК на цілі, що знаходяться за межами небокраю. Передача даних про місце знаходження цілі з РЛС повітряного носія на ЗРК і його радіолокатор підсвічування та наведення (хоча б приблизне місце знаходження) забезпечує можливість вивести антиракету в точку включення її головки самонаведення.
Пропонується провести модернізацію РЛС з активною фазованою антенною решіткою для підвищення дальності дії та встановлення її на дирижаблі та аеростати. Це забезпечить ефективність захисту від ракетних атак, виявлення та супровіду до 100 цілей на відстанях близько 40...150 км. При цьому, вага РЛС у межах 200...500 кг та розміри антен до 1 метра допустимі для встановлення на великі аеростати.
Країни, для яких атаки різних типів ракет є реальною загрозою, потребують комплексування системи ПРО, зокрема, з використанням роботизованих комплексів, що розміщуються на повітряних безпілотних носіях.

Ключові слова

протиракетна оборона, радіолокаційна станція, аеростат, дирижабль.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Contributors to Wikimedia projects. THAAD – Википедия. Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD (дата звернення 03.06.2023).
 2. Зенитная управляемая ракета Standard-3 (SM-3/ RIM-161) | Ракетная техника.URL: https://missilery.info/missile/sm3 (дата звернення 03.06.2023).
 3. Израиль провел испытания перехватчика ракет «Стрела-3» - BBC News Русская служба. BBC News Русская служба. URL: https://www.bbc.com/russian/international/2013/02/130225 _israel_tests_interceptor (дата звернення 03.06.2023).
 4. Теоретические основы радиолокации: учеб. пособие для вузов / под ред. В. Е. Дулевича. Москва : Советское радио, 1978. 608 с.
 5. Зубков А. М., Щерба А. А., Сальник Ю. П. Багатофункціональний комплекс артилерійської розвідки на основі інтеграції наземних та повітряних засобів спостереження. Збірник наукових праць ЖВІРЕ. 2014. №9. С. 93–97.
 6. Синєглазов В. М., Раад Карім Кадем, Мельниченко О. М. Оптимальный выбор устройств наблюдения для беспилотных летательных аппаратов. Електроніка та системи управління. 2010. №4(26). С. 64–72.
 7. Бєляєв Д. М., Расстригін О. О., Кісєль П. І., Семенюк Р. П. Аналіз світового досвіду застосування військових аеростатних літальних апаратів та перспективи їх використання в Збройних Силах України. Озброєння та військова техніка. 2015. №3 (7). С. 67–72.
 8. Бєляєв Д. М., Расстригін О. О., Кісєль П. І., Семенюк Р. П. Актуальність та перспективи застосування прив’язних аеростатів як носіїв радіолокаційних станцій виявлення маловисотних цілей. Збірник наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2015. №2 (57). С. 52–60.
 9. Бєляєв Д. М., Расстригін О. О., Кісєль П. І., Семенюк Р. П. Оцінка техніко-економічної ефективності перспективного мобільного аеростатного радіолокаційного комплексу виявлення маловисотних цілей. Збірник наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2018. №2 (18). С. 38–42.
 10. Хохлов А. Какими разведывательными аэростатами пополнится российская армия. Вечерняя Москва.URL: https://vm.ru/society/739224-kakimi-razvedyvatelnymi-aerostatami-popolnitsya-rossijskaya-armiya (дата звернення 03.06.2023).
 11. Минобороны рассматривает возможность применения аэростатов в военных целях. НОЗС. URL: https://dfnc.ru/c106-technika/minoborony-rassmatrivaet-vozmozhnost-primeneniya-aerostatov-v-voennyh-tselyah/ (дата звернення 03.06.2023).
 12. Турция планирует запустить аэростаты-разведчики. ВПК.name. URL: https://vpk.name/news/174685_turciya_planiruet_zapustit_aerostaty-razvedchiki.html (дата звернення 03.06.2023).
 13. В Израиле запустили гигантский аэростат-радар. Aviation EXplorer. URL: https://www.aex.ru/news/2021/11/8/237528/ (дата звернення 03.06.2023).
 14. В Израиле подняли аэростат с новой системой ПРО. МОШИАХ.ру. URL: https://moshiach.ru/view/israelindanger/19022.html (дата звернення 03.06.2023).
 15. Ein N. Привязные аэростаты. ED Forums. URL: https://forum.dcs.world/topic/153102-privjaznye-ajerostaty/(дата звернення 03.06.2023).
 16. ФОКУС Р. Для стратегических и оперативных задач: Ирак закупает у Турции дирижабли и аэростаты (фото). ФОКУС. URL: https://focus.ua/voennye-novosti/495803-dlya-strategicheskih-i-operativnyh-zadach-irak-zakupaet-u-turcii-dirizhabli-i-aerostaty-foto(дата звернення 03.06.2023).
 17. Contributors to Wikimedia projects. JLENS – Википедия. Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/JLENS(дата звернення 03.06.2023).
 18. Brown M.H. Blimps, the latest privacy worry. The Sydney Morning Herald. URL: http://www.smh.com.au/world/blimps-the-latest-privacy-worry-20140623-zsiav.html (дата звернення 03.06.2023).
 19. Шмидт Дж. Т. Эксплуатация навигационных систем на основе GPS в сложных условиях окружающей среды. Гироскопия и навигация. № 1 (104), 2019.
 20. ФОКУС Р. Россияне научились защищать военные дроны от РЭБ, но в ВСУ нашли выход. ФОКУС. URL: https://focus.ua/digital/560615-rossiyane-nauchilis-zashchishchat-voennye-drony-ot-reb-no-v-vsu-nashli-vyhod (дата звернення 03.06.2023).
 
 
 

References

 1. Contributors to Wikimedia projects. (2008a, 25 березня). THAAD – Википедия. Википедия – свободная энциклопедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD [in Russian].
 2. Standard-3 anti-aircraft guided missile (SM-3/RIM-161). (n. d.). Retrieved from https://missilery.info/missile/sm3 [in Russian].
 3. Israel conducted tests of Strela-3 missile interceptor - BBC News Russian service. (n. d.). BBC News Russian service. https://www.bbc.com/russian/international/2013/02/130225_israel_tests_interceptor [in Russian].
 4. Dulevich, V. E. (Ed.). (1978).Theoretical foundations of radar. Sovetskoye radio Publ. [in Russian].
 5. Zubkov, A. M., Shherba, A. A., & Saljnyk, Ju. P. (2014). A multifunctional complex of artillery reconnaissance based on the integration of ground and air surveillance means. Collection of scientific works of ZhVIRE, 9, 93–97. [in Ukrainian].
 6. Sineglazov, V. M., Raad Karіm Kadem, & Mel’nichenko, O. M. (2010). The optimal choice of surveillance devices for unmanned aerial vehicles. Elektronіka ta systemi upravlіnnya, 4(26), 64–72. [in Russian].
 7. Bjeljajev, D. M., Rasstryghin, O. O., Kisjelj, P. I., & Semenjuk, R. P. (2015). Analysis of world experience in the use of military aerostat aircraft and prospects for their use in the Armed Forces of Ukraine. Ozbrojennja ta vijsjkova tekhnika, 3 (7), 67–72. [in Ukrainian].
 8. Bjeljajev, D. M., Rasstryghin, O. O., Kisjelj, P. I., Semenjuk, R. P. (2015). Relevance and prospects of using tethered balloons as carriers of low-altitude target detection radar stations. Collection of scientific works of CNDI OVT ZS Ukrajiny, 2 (57), 52–60. [in Ukrainian].
 9. Bjeljajev, D. M., Rasstryghin, O. O., Kisjelj, P. I., & Semenjuk, R. P. (2018). Evaluation of the technical and economic efficiency of a promising mobile aerostat radar complex for detecting low-altitude targets. Collection of scientific works of CNDI OVT ZS Ukrajiny, 2 (18), 38–42.[in Ukrainian].
 10. Khokhlov A. What kind of reconnaissance balloons will the Russian army be replenished with.(n. d.). “Evening Moscow” is a daily metropolitan newspaper.https://vm.ru/society/739224-kakimi-razvedyvatelnymi-aerostatami-popolnitsya-rossijskaya-armiya [in Russian].
 11. The Ministry of Defense is considering the possibility of using balloons for military purposes. (n. d.). NOZS. https://dfnc.ru/c106-technika/minoborony-rassmatrivaet-vozmozhnost-primeneniya-aerostatov-v-voennyh-tselyah/ [in Russian].
 12. Turkey plans to launch reconnaissance balloons. (n. d.). ВПК.name. https://vpk.name/news/174685_turciya_planiruet_zapustit_aerostaty-razvedchiki.html [in Russian].
 13. A giant radar balloon was launched in Israel. (n. d.). Aviation EXplorer. https://www.aex.ru/news/2021/11/8/237528/ [in Russian].
 14. A balloon with a new anti-missile system was launched in Israel. (n. d.). МОШИАХ.ру. https://moshiach.ru/view/israelindanger/19022.html [in Russian].
 15. Ein, N. (2011, 19 May). Tethered balloons.ED Forums. Retrieved from https://forum.dcs.world/topic/153102-privjaznye-ajerostaty/ [in Russian].
 16. Fokus, R. (2021, 20 October). For strategic and operational tasks: Iraq buys airships and balloons from Turkey (photo).ФОКУС. https://focus.ua/voennye-novosti/495803-dlya-strategicheskih-i-operativnyh-zadach-irak-zakupaet-u-turcii-dirizhabli-i-aerostaty-foto [in Russian].
 17. Contributors to Wikimedia projects. (2008, 8 April). JLENS – Wikipedia. Википедия – свободная энциклопедия. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/JLENS [in Russian].
 18. Brown, M.H. (2014, 22 June). Blimps, the latest privacy worry. The Sydney Morning Herald. http://www.smh.com.au/world/blimps-the-latest-privacy-worry-20140623-zsiav.html [in English].
 19. Shmidt, Dzh. T. (2019). Operation of GPS-based navigation systems in difficult environmental conditions. Giroskopiya i navigaciya, 1(104). [in Russian].
 20. Focus, R. (2023, 13 April). The Russians learned to protect military drones from electronic warfare, but they found a way out in the Armed Forces.ФОКУС. https://focus.ua/digital/560615-rossiyane-nauchilis-zashchishchat-voennye-drony-ot-reb-no-v-vsu-nashli-vyhod [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 20.108-116 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free