№ 2 (20) – 2023

СУЧАСНІ СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ КАНЧУКІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ОЗБРОЄННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.117-124
 
завантаження  В. Ф. Зданевич

 

завантаження  С. В. Янюк, канд. наук з держ. упр., доц.
завантаження  В. П. Олло, канд. пед. наук, доц.
завантаження  А. В. Фірсов
завантаження  С. А. Литвиновський
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Зданевич В. Ф., Янюк С. В., Олло В. П., Фірсов А. В., Литвиновський С. А. Сучасні способи виробництва синтетичних канчуків, які застосовуються для виробництва гумотехнічних виробів для озброєння та спеціальної військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 117-124. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.117-124
 

Анотація

Матеріал шини в контакті з дорогою і ділянках, прилеглих до нього, піддається згину, стиску, зсуву і розтягування. Зусилля змінюються як по величині, так і але напрямку. В процесі експлуатації матеріал шини постійно відчуває вплив кисню, повітря та сонячних променів, контакт з нафтопродуктами та іншими матеріалами, які надають руйнівну дію.
Враховуючи умови експлуатації та роботи до автомобільних шин та гумових виробів що застосовуються на ОСВТ ЗС України, пред’являються наступні вимоги: бути еластичними і пом'якшувати удари, що сприймаються колесом від дороги, що знижує навантаження на деталі автомобіля і дорогу, підвищує комфортабельність їзди і збереження вантажів, що перевозяться; забезпечувати безпеку руху автомобіля і в тому числі на великих швидкостях; мати необхідну міцність і зносостійкість, що забезпечують тривалий термін служби; бути недорогими і не вимагати для виготовлення дефіцитної сировини; забезпечувати високу прохідність, подовжню і бічну стійкість автомобіля; надійно працювати в різних температурних режимах навколишнього середовища; не викликати значного шуму під час руху автомобіля; забезпечувати надійне кріплення на ободі колеса, зручність і легкість операцій монтажу та демонтажу з нього; не псувати дорожнє покриття. Використання автомобільних шин із зазначеними властивостями надасть можливість якісного виконання бойових та логістичних завдань.

Ключові слова

пально-мастильні матеріали, технічні рідини, автомобільні шини, каучук, полімери, озброєння, військова та спеціальна техніка.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Полянський С. К., Коваленко В. М. Експлуатаційні матеріали. Київ : Либідь, 2003. 445 с.
 2. Шпак О. Г. Нафта та нафтопродукти. Львів : Львівська політехніка, 2000. 180 с.
 3. Зданевич В. Ф. Основи нафтохімічного синтезу. Одеса. 2013. 115 с.
 4. Павлік Б., Зінчук О. Прогнозування оптимальної технологічної схеми переробки автомобільних шин методом піролізу. Студентський вісник НУВГП. Рівне : НУВГП, 2014. Вип. 1(1). С. 39–42.
 5. Піролізний завод з переробки шин. Beston Group. URL: https://www.bestongroup.com/uk/tyre-recycling-pyrolysis-plant/ (дата звернення: 05.09.2023).
 6. Дорошенко Ю. І., Люта Н. В. Огляд сучасних методик розрахунку втрат нафтопродуктів від випаровування за умов зберігання у наземних резервуарах. Науковий вісник. 2012. Вип. 33. №3. С. 24–34.
 
 
 

References

 1. Polyanskyi, S. K., & Kovalenko, V. M. (2003). Operational materials. Kyiv: Lybid Publ. [in Ukrainian].
 2. Shpak, O. G. (2000). Oil and oil products. Lviv: Lviv Polytechnic Publ. [in Ukrainian].
 3. Zdanevich, V. F. (2013). Fundamentals of petrochemical synthesis. [in Ukrainian].
 4. Pavlik, B., & Zinchuk, O. (2014). Prediction of the optimal technological scheme for processing car tires by the pyrolysis method. Studentskyi visnyk NUVHP, 1(1), 39–42. [in Ukrainian].
 5. Pyrolysis plant for processing tires. (n. d.). Beston Group. https://www.bestongroup.com/uk/tyre-recycling-pyrolysis-plant/ [in Ukrainian].
 6. Doroshenko, Yu.I., & Lyuta, N.V. (2012). Review of modern methods of calculating losses of oil products from evaporation under conditions of storage in ground tanks. Naukovyi visnyk, 33,3, 24–34. [in Ukrainian].

Copyright 2014 20.117-124 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free