№ 2 (20) – 2023

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИГНАЛІВ ГЕНЕРОВАНИХ СЕНСОРАМИ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ В СИСТЕМАХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.125-130
 
завантаження  П. П. Ванкевич

 

завантаження  Н. Є. Фтомин, канд. фіз.-мат. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ванкевич П. П., Фтомин Н. Є. Трансформація сигналів генерованих сенсорами волоконної оптики в системах попередження вогневого ураження. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 125-130. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.125-130
 

Анотація

Актуальною проблемою сьогодення є удосконалення мобільної системи оптичної розвідки, призначеної для виявлення снайперів, спостерігачів, артилерійських коректувальників, у тому числі і замаскованих, оснащених оптичними прицілами. За допомогою оптичних приладів спостереження можна виявляти та оцінювати дальність до них, принцип дії яких заснований на використанні фізичного ефекту світлоповертання, що полягає в здатності оптичних систем відбивати зондуюче випромінювання у зворотному напрямі під кутом, близьким до кута його падіння, тобто підсвітки лазером і вловлюванням відбитого зображення, а також обробкою даного сигналу. Дослідженню процесів поширення лазерного випромінювання в атмосфері (у тому числі в турбулентному середовищі) приділяється значна увага у зв’язку з широким застосуванням лазерів в системах, що працюють через атмосферу. Справді, точність лазерних приладів широкого спектру застосувань (геодезичних, в системах озброєння і військової техніки, портативних, вмонтованих в систему бойового екіпірування військовослужбовця, що виконує спеціальні завдання тощо), просторове і часове розділення лазерних локаторів, можливості і точність визначення параметрів середовища дистанційними лазерними методами можна оцінити лише з урахуванням флуктуацій поля оптичних пучків.

Ключові слова

бойові завдання, оптична розвідка, снайпер, конічна дифракція, дифракційна гратка, сигнальний елемент, лазер, сенсор.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Ванкевич П. П., Дегтяренко В. В., Дробенко Б. Д., Настишин Ю. А. Оптоволоконна тканина як елемент сигнальних систем. Військово-технічний збірник, 2020. Вип. 23. С. 65–74.
 2. Vankevych P. P., Drobenko B. D., Ftomyn N. Y., Chornodolskyy Ya. M., Dehtiarenko V. V., Sliusarenko A. V., Chernenko A. D., Bolkot P. A. Determining the position of a radiation source using the conical diffraction method. Journal of Physical Studies, 2022. Vol. 26, No 4. P. 4403-1-4403-5. https://doi.org/10.30970/jps.26.4403.
 3. Vankevych P.P., Drobenko B.D., Ftomyn N.Y., Chornodolskyy Ya.M., Chernenko A. D., Vankevych P.I., Derevjanchuk A.Y., Moskalenko D.R. Determination of the angle of rotation of the diffraction grating by the method of conical diffraction. Physics and Chemistry of Solid State, 2022. Vol. 23, No. 4. P. 825–829. https://doi.org/10.15330/pcss.23.4.825-829.
 4. Harvey J. E., Pfistere R. N. Understanding diffraction grating behavior: including conical diffraction and Rayleigh anomalies from transmission gratings. Optical Engineering, 2019. Vol. 58, No 8. P. 087105-1-087105-21. doi:10.1117/1.OE.58.8.087105.
 5. Harvey J. E., Vernold C. L. Description of Diffraction Grating Behavior in Direction Cosine Space. Applied Optics, 1998. Vol. 37, No 34. P. 8158–8160. doi:10.1364/AO.37.008158.
 6. Born M. and Wolf E. Principles on Optics. Seventh (expanded) edition: Cambridge University Press, 2005. 952 p.
 7. Hecht E. Optics, 4th edition. Addison-Wesley, 2011. 698 p.
 
 
 

References

 1. Vankevych, P., Dehtyarenko, V., Drobenko, B., & Nastyshyn, Yu. (2020). Fiber fabric as an element of signal systems. Military Technical Collection, 23, 65–74. DOI:10.33577/2312-4458.23.2020.65-74. [in Ukrainian].
 2. Vankevych, P. P., Drobenko, B. D., Ftomyn, N. Y., Chornodolskyy, Ya. M., Dehtiarenko, V. V., Sliusarenko, A. V., Chernenko, A. D., & Bolkot, P. A. (2022). Determining the position of a radiation source using the conical diffraction method. Journal of Physical Studies, 26, (4), 4403-1-4403-5. DOI: https://doi.org/10.30970/jps.26.4403.
 3. Vankevych, P. P., Drobenko, B. D., Ftomyn, N. Y., Chornodolskyy, Ya. M., Chernenko, A. D., Vankevych, P. I., Derevjanchuk, A. Y., & Moskalenko, D. R. (2022). Determination of the angle of rotation of the diffraction grating by the method of conical diffraction. Physics and Chemistry of Solid State, 23(4), 825–829. https://doi.org/10.15330/pcss.23.4.825-829.
 4. Harvey, J. E., & Pfistere, R. N. (2019). Understanding diffraction grating behavior: including conical diffraction and Rayleigh anomalies from transmission gratings. Optical Engineering, 58(8), 087105-1-087105-21. doi:10.1117/1.OE.58.8.087105.
 5. Harvey, J. E., & Vernold, C. L. (1998). Description of Diffraction Grating Behavior in Direction Cosine Space. Applied Optics, 37(34), 8158-8160. doi:10.1364/AO.37.008158.
 6. Born, M., & Wolf, E. (2005). Principles on Optics. Seventh (expanded) edition: Cambridge University Press.
 7. Hecht, E. (2011). Optics. 4th edition. Addison-Wesley.
Copyright 2014 20.125-130 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free