№ 2 (20) – 2023

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCEIN THE FIELD OF MILITARY LOGISTICS IN THE CONTEXT OF TECHNICAL MEANS OF LOGISTICS SERVICES IN THE MODERN PERIOD 

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.131-138
 
завантаження  О. М. Маслій, д-р пед. наук, проф.

 

завантаження  С. В. Янюк, канд. наук з жерж. упр., доц.
завантаження  В. П. Олло, канд. пед. наук, доц.
завантаження  А. В. Фірсов
завантаження  С. В. Поляшов
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Maslii O. M., Yaniuk S. V., Ollo V. P., Firsov A. V., Poliashov S. V. Application of artificial intelligence in the field of military logistics in the context of the technical means of logistics services in the modern period. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 131-138. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.131-138
 

Анотація

Застосування штучного інтелекту у галузі військової логістики із опануванням сучасних технологій у форматі технічного обслуговування (ТО) й експлуатації технічних засобів служб пального, продовольчої та речової., тобто гнучкість та синхронізація статичності лейтмотиву із кейсу штучного інтелекту відповідно впливає протягом військового зіткнення у бік поразки комбатантів під час поширення реваншизму із боку російських манкуртів. Ілюстрація у номінальних сферах відносно галузі Збройних Сил України стосовно штучного інтелекту свідчить щодо пріоритетності у контексті військової логістики, тобто сферах номінальної здатності, впровадження та виокремлення життєдіяльності під час постачання матеріальних засобів відносно особового складу у сучасний період.
Гнучкість, генерація та гібридність сучасності військових подій свідчить щодо збільшення ємності обсягів застосування штучного інтелекту у галузі військової логістики, тобто абсолютність концепції вищезазначеного напрямку у форматі діяльності відносно впровадження комп’ютерів, креативних інновацій та/або кейсу гаджетів. Модальність застосування із залученням практично існуючих номінальних галузях професійної діяльності фахівців військової логістики щодо впровадження штучного інтелекту щодо обумовлення та вплив відносно сучасних подій, тобто дозволяється дискретність інтелектуальності штучного процесу із заміщенням фізичних осіб.
Функціональна колізія штучного інтелекту у галузі військової логістики відповідно присутності російців відносно території України протягом збройного конфлікту у форматі вирішення номінальних та незвичайних завдань, заснованих із залученням інформації, що отримано протягом ідентифікації об’єктів та цілей із залученням засобів сучасного обладнання штучного інтелекту. Відповідно протягом аналітики взаємозв’язку технологій застосування штучного інтелекту у галузі військової логістики із залученням практичного досвіду креативних та інноваційних технологій у форматі управлінні ланцюгами опанування глобального та номінального рівня, тобто впровадження рекомендацій щодо перспектив та шляхів розвитку управління стратегічного призначення із залученням штучного інтелекту у галузі військової логістики.

Ключові слова

штучний інтелект, військова логістика, сучасний досвід бойових дій, збройний конфлікт, матеріальне забезпечення, технічні засоби служб пального, продовольчої та речової, креативні технології.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Emerging Science and Technology Trends: 2016-2045. Defense Innovation Marketplace. URL: https://defenseinnovationmarketplace.dtic.mil/wp-content/uploads/2018/02/2016_SciTech Report _16June2016.pdf (дата звернення 05.09.2023).
 2. Abadicio M. Artificial Intelligence for Military Logistics - Current Applications. Emerj Artificial Intelligence Research. URL: https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificial-intelligence-military-logistics/ (дата звернення 10.09.2023).
 3. Leading Aerospace and Defense. Lockheed Martin. URL: https://www.lockheedmartin.com/(дата звернення 13.09.2023).
 4. The Department of Defense Cloud Strategy. Department of Defense.URL: https://media.defense.gov/2019/Feb/04/2002085866/-1/-1/1/DOD-CLOUD-STRATEGY.PDF (дата звернення 13.09.2023).
 5. Воїнов В. В. Аналіз напрямків розвитку технологій, що базуються на застосуванні штучного інтелекту, в логістиці Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 2(39). С. 132–137. URL: https://doi.org/10.30748/nitps.2020.39.15.
 6. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Проблеми вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 7. C. 50–58. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-50-58.
 
 
 

References

 1. Emerging Science and Technology Trends: 2016-2045. (n. d.). Defense Innovation Marketplace. https://defenseinnovationmarketplace.dtic.mil/wp-content/uploads/2018/02/2016_Sci Tech Report _16June2016.pdf.
 2. Abadicio, M. Artificial Intelligence for Military Logistics - Current Applications. (n. d.). Emerj Artificial Intelligence Research. https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificial-intelligence-military-logistics/.
 3. Leading Aerospace and Defense. (n. d.). Lockheed Martin. https://www.lockheedmartin.com/.
 4. The Department of Defense Cloud Strategy. (n. d.). Department of Defense. https://media.defense.gov/2019/Feb/04/2002085866/-1/-1/1/DOD-CLOUD-STRATEGY.PDF (дата звернення 13.09.2023).
 5. Voinov, V. V. (2020). Analysis of directions for the development of technologies based on the application of artificial intelligence in the logistics of the Armed Forces of Ukraine. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 2(39), 132–137. https://doi.org/10.30748/nitps.2020.39.15 [in Ukrainian].
 6. Kyzym, M. O., Haustova, V. E., & Reshetnyak, O. I. (2020). Problems of choosing priority areas of development of science and technology in Ukraine. Business Inform, 7, 50–58. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-50-58 [in Ukrainian].
Copyright 2014 20.131-138 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free