№ 2 (20) – 2023

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВСЮДИХОДА ПЕТРОВА – КІШЯНУСА ЗІ ЗМІНЕННЯМ ГЕОМЕТРІЇ КОЛІСНОЇ ФОРМУЛИ ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.149-154
 
завантаження  Л. М. Петров, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  І. В. Кішянус
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Петров Л. М., Кішянус І. В. Елементи теорії всюдихода Петрова-Кішянуса зі зміненням геометрії колісної формули ходової частини. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 149-154. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.149-154
 

Анотація

В статті розглянуті питання дослідження елементів теорії військового автомобіля для всюдихода зі зміненням геометрії колісної формули ходової частини. Дослідження всюдихода зі зміненням колісної формули ходової частини було пов’язано з застосуванням рівняння Лагранжа. В якості узагальненої координати було прийнято кутовий зсув рухливого колеса від його положення з контактом у опорній поверхні – φ. В якості надлишкової координати було використано величину підйому колеса вгору до рами на величину – у. Також, було складено рівняння моментів відносно шарніра, який є нерухомою точкою системи – точкою підвісу до рами рухливого колеса.
Метою дослідження є створення технологічної схеми рухливого колісного рушія при передачі енергії коливального руху колісного рушія за рахунок «переходу» кінетичної в потенційну енергію та навпаки за рахунок пружних елементів виконаних по спеціальній геометрії зі створенням переносної сили, яка діє на раму всюдихода і є допоміжним фактором до інноваційної технології його переміщення.
Науковий та практичний напрям роботи полягає в тому, що вперше запропоновано технологія для всюдихода, в якій його переміщення по дорозі застосований «перехід» потенційної енергії в кінетичну шляхом коливального руху колеса, зв’язаний з рамою всюдихода пружними елементами виконаних по спеціальній геометрії.
Результатом дослідження є розробка елементів теорії всюдихода з рухливим колесом що дозволяє створити конструкцію перспективного всюдихода з коливальним колесом, а тим самим запропонувати підвищену рухливість для всюдихода.
Дослідження дозволять зробити внесок в галузь автомобільного виробництва.

Ключові слова

фізико-математична модель, сила, коливальний рух, потенційна енергія, кінетична енергія.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Кубіч В. І. Особливості конструкції всюдихідних комбінованих колісних рушіїв: навчальний посібник. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», ISBN 978-617-529-251-8.2020. 195 с.
 
 
 

References

  1. Kubich, V. I. (2020). Features of the design of all-terrain combined wheel propulsion. NU «Zaporizhzhya Polytechnic» Publ. [in Ukrainian].
Copyright 2014 20.149-154 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free