№ 2 (20) – 2023

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ Л. ПЕТРОВА ДЛЯ КОЛІСНОГО РУШІЯ З РОЗШИРЕНИМ ТЯГОВИМ ЗУСИЛЛЯМ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.155-161
 
завантаження  Л. М. Петров, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  Ю. М. Петрик
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Петров Л. М., Петрик Ю. М. Елементи теорії Л. Петрова для колісного рушія з розширеним тяговим зусиллям. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 155-161. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.155-161
 

Анотація

Кочення автомобільного колісного рушія супроводжується його навантаженням гравітаційною силою в зоні плями контакту з опорною поверхнею, що може приводити до нерівного руху обертання шини між правим та лівим бортами при її деформації, а також зменшення потужності, яка передається на колісні рушії автомобілю. В статті розглянуті питання дослідження елементів теорії вантажного автомобіля з внутрішньо вбудованим механізмом.
Метою дослідження є удосконалення технологічної схеми навантаження колісного рушія вбудованим в нього механізмом при навантаженні цим механізмом обертальними інерційними колесами, що дозволяє передавати енергію обертального руху на колісний рушій за рахунок кінематично пов’язаного з ним гнучкого елемента.
Науковий складова для колісного рушія в тому, що внутрішню частину колісного рушія навантажено динамічним механізмом при обертанні якого по внутрішній поверхні диска застосовано закон накопичення енергії, а це надає змогу реалізувати тяговий момент на колісному рушії.
Математичне встановлення величини додаткового зусилля, яке утворюється при обертанні рухливих інерційних коліс і пов’язано з піввіссю автомобільного колеса, а це дозволяє змінювати швидкість автомобіля в короткій проміжок часу.
Вантажний автомобіль з внутрішньо вбудованим колісним рушієм, що дозволяє розробити конструкцію колісного рушія з переносним внутрішнім ефектом, а це дозволяє підвищити динамічну стійкість безпосередньо автомобіля.
В конструкцію колісного рушія вантажного автомобіля в його внутрішню поверхню використано вектор тягового зусилля з метою вирівнювання його по тязі між лівим та правим бортами.Конструкція автомобіля з внутрішньо вбудованим рухливим механізмом в колісному рушії забезпечує ефективне використання потужності двигуна для створення дотичної сили тяги на колесі.

Ключові слова

фізична модель, сила, рухливі колеса, момент інерції, кінетична енергія, гнучкий елемент.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Кубіч В. І. Особливості конструкції всюдихідних комбінованих колісних рушіїв: навчальний посібник. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 195 с.
  2. Спосіб переміщення транспортно-тягової системи за допомогою поштовху колісного рушія: пат. 85848 Україна: МПК (2013.01) B62D 1/00. / u 2013 01295; заявл. 04.02.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.
 
 
 

References

  1. Kubich, V. I. (2020). Features of the design of all-terrain combined wheel drives: a study guide. Zaporizhia Polytechnic Publ. [in Ukrainian].
  2. The method of moving the transport and traction system using the push of a wheel drive: pat. 85848 Ukraine: IPC (2013.01) B62D 1/00. / u 2013 01295; statement 02/04/2013; published 10.12.2013, Bull. No. 23. [in Ukrainian].

 

Copyright 2014 20.155-161 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free