№ 2 (20) – 2023

МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ МАЙНА ПРИ МАСОВИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВІЙСЬКОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.162-171
 
завантаження  О. І. Ковалюк

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ковалюк О. І. Метод прискореного розвантаження майна при масових перевезеннях військовою автомобільною технікою. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 162-171. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.162-171
 

Анотація

Стаття пропонує нові прискорені методи розвантаження вантажів широкої номенклатури при організації масових перевезень. В якості експериментального матеріалу будуть використовуватись універсальні кузови-самовивантажувачі для вантажних автомобілів загальнотранспортного призначення ГАЗ-53-12,ЗІЛ-157, ЗІЛ-130-76, Урал-377Н, ЗІЛ-133ГЯ, КамAЗ-5320, а також армійських автомобілів багатоцільового призначення ГАЗ-66, ЗІЛ-131, Урал-375D, Урал-4320, КамАЗ-4310, КрАЗ-260, КрАЗ-5233, КрАЗ-6322, MАЗ-6317.
Метою розробки є пошук альтернативних методів прискорення інтенсивності роботи автомобільного транспорту, зменшення часу на пошук площадки вивантаження та отримувача майна, зменшення працевитрат особового складу при розвантаженні майна, зменшення втрат і пошкоджень військового майна при перевантаженнях.
Відмінність проекту полягає у можливості вибору оптимальних шляхів та підходів щодо підвищення ефективності вантажообігу в ЗСУ.
Практична значимість розробки полягає у збільшенні об’ємів перевезень вантажів для забезпечення функціонування ОВТ Збройних Сил України без збільшення чисельності автомобільної техніки, можливості вдосконалення мережі логістичного забезпечення всучасному бою , значному полегшенні навантаження на військову автомобільну техніку.

Ключові слова

вантажі широкої номенклатури, масові перевезення, ефективність вантажообігу, універсальні кузови-саморозвантажувачі, армійські автомобілі багатоцільового призначення, втрати військового майна.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Сокур І. М., Сокур Л. М., Герасимчук В. В. Транспортна логістика : навч пос. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 222 с.
 2. Борисов В. И., Гор А. И., Гуткин С. Г., Заворотный Р. Г., Ирхин І. В., Михайлов С. Б., Сыркин П. Е. Автомобиль ГАЗ-66. Описание конструкции и техническое обслуживание, 1970. 468 с.
 3. Автомобиль ЗИЛ-131Н и его модификации. Практическое руководство. Москва : Московский автомобильний завод имени И. А. Лихачова, 1987. 347 с.
 4. Автомобілі КрАЗ-6322-02, КрАЗ-63222-02, КрАЗ-6446-02. Керівництво з експлуатації. Кременчуцький АЗ. 2008. 261 с.
 5. Автомобили ГАЗ-66-11, ГАЗ-53-12 и их модификации. Инструкция по эсплуатации, 1987. 215 с.
 6. Автомобили ЗИЛ-130-76. Руководство по эксплуатации. Автозавод им. И. А. Лихачева, 1976. 261 с.
 7. Техническое обслуживание автомобиля ЗИЛ-157 и ЗИЛ-157К. Руководство. 1967. 127 с.
 8. Автомобили КамАЗ-5320 ВАТ “КамАЗ” Руководство по эксплуатации. Набережные Челны, 1976. 261 с.
 9. Автомобили Урал-4320 ВАТ “УралАЗ” Руководство по эксплуатации. Миас Ростовской обл., 1977. 298 с.
 10. Автомобили КамАЗ-4310 ВАТ “КамАЗ” Руководство по эксплуатации (4310-3902001 РЕ) 3-е издание, 1987. 376 с.
 
 
 

References

 1. Sokur, I. M., Sokur, L. M., & Gerasimchyk, V. V. (2009). Тrаnsport logistic. Centre of study literature Publ. [in Ukrainian].
 2. Borisov, V. I., Gor, A. I., Gytkin, S. G., Zavorotniy, R. G., Irchin, I. V., Michaiylov, S. B., & Sirkin, P. E. (1970). Аutomobile GAZ-66. Brief description and technical manetenanse. [in Russian].
 3. Аutomobile ZIL-131N and her mоdifications. Practical instruction. (1987). Moscow automobile plant by I.A. Lichachоvа Publ. [in Russian].
 4. Аutomobile KrAZ-6322-02, KrAZ -63222-02, KrAZ-6446-02. Instruction of manetenanse. (2008). Кremenchyk АP. [in Ukrainian].
 5. Аutomobile GАZ-66-11, GАZ-53-12 and her mоdifications. Instruction of manetenanse. (1987). [in Russian].
 6. Аutomobile ZIL-130-76. Instruction of manetenanse. (1976). Automobile plant by I. A. Lichachоvа Publ. [in Russian].
 7. Technical manetenanse of automobile ZIL-157 and ZIL-157K . Instruction. (1967). [in Russian].
 8. Аutomobile КаmАZ-5320 VАK “КаmАZ” Instruction of manetenanse. (1976). [in Russian].
 9. Аutomobile Ural-4320 VАK “UralАZ” Instruction of manetenanse. (1977). [in Russian].
 10. Аutomobile КаmАZ-4310 VАK “КаmАZ” Instruction of manetenanse (4310-3902001 РЕ) (3-th edition). (1987). [in Russian].
Copyright 2014 20.162-171 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free