МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНОГО ТА НЕ ВІДНОВЛЮВАНОГО ЗРАЗКА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

О. Семененко, М. Слюсаренко, О. Коркін, Ю. Добровольський, О. Зарицький

АНОТАЦІЯ

У статті авторами запропоновано варіант математичної моделі безвідмовності відновлюваного та не відновлюваного зразка військової техніки. На основі запропонованої моделі визначено різницю між показниками безвідмовності відновлюваного та не відновлюваного зразків техніки. На основі запропонованого підходу щодо формування математичної моделі відновлюваного та не відновлюваного зразків техніки розроблено направлений граф станів для зразка техніки, на якому відображаються всі можливі переходи цього зразка з одного стану в інший з урахуванням заданих умов функціонування. За допомогою системи диференційних рівнянь знайдено ймовірність безвідмовної роботи та ймовірність відмови зразка техніки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Відновлюваний та не відновлюваний зразок техніки, диференціальні рівняння, ймовірність безвідмовної роботи, граф станів, математична модель, показники безвідмовності.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Стрельников В. П. (2007) Новая технология исследования надежности машин и аппаратуры. Математичні машини і системи. Київ., 3, 4. С. 227. 238.

Рыжкин А. А., Слюсарь Б. Н., Шучев К. Г. (2002) Основы теории надежности: учеб. пособ. Ростов н/Д. Издательский центр ДГТУ, 182 с.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. Київ. Видавництво ін-ту стандартизац. і метролог., 1994. 79 с.

Ланецкий Б. Н., Зверев А. А. (2003) Общие положения методики системного обоснования требований к показателям надежности радиоэлектронных средств с ЗРК. Системи обробки інформації: зб. наук. пр. ХВУ. Х.: ХВУ, Вип. 6. С. 174–180.

Шишонок Н.А., Репкин В.Ф., Барвинский Л.Л. (1964) Основы теории надежности и эксплуатации радиоэлекронной техники. Москва, Сов. радио, 551 с.

Козлов Б. А., Ушаков И. А. (1966) Справочник по расчету надежности. Ушаков. Москва. Сов. радио, 431 с.

Ушаков И. А. Курс теории надежности систем: учеб. пос. для вузов . Москва. Дрофа, 2008. 240 с.

Шуенкин В. А., Донченко В. С. (1992) Прикладные модели теории массового обслуживания. [Текст] : уч. пос. для студентов вузов. Київ. Мин. образования, 397 с.    

Овчаров Л. А. (1969) Прикладные задачи теории массового обслуживания . Москва. Машиностроение, 324 с.

Берс Л. (1975) Математический анализ. Т. 1, 2. Москва: Высш. шк., 520 с.

Copyright 2014 Semenenko O. 12(1)ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free