ПРО АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ РОЗРАХУНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ РЕСОР

О. Лисий, М. Козлов

АНОТАЦІЯ

В статті «Про альтернативний варіант розрахунку автомобільних ресор» запропонований декілька інший метод розрахунку автомобільних ресор, зміст якого полягає у тому, що ресора розглядається не як балка на двох опорах, а як дві сумісно працюючі консольні балки, які закріплені у місцях, в котрих ресора з`єднається з мостом автомобіля стрем`янками. Розрахунок виконується по тим самим залежностям опору матеріалів та однаково досягається рівна міцність балки у місцях контакту листів ресори за рахунок зменшення довжини листів від першого до останнього. На думку авторів розгляд ресори в такий спосіб дозволяє з більшою точністю визначити силові фактори, які діють як на ресору в цілому, так і в місцях контакту двох листів. Така думка базується на тому, що відрізк ресори між срем`янками не приймає участі в реагуванні на зовнішні силові фактори.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Автомобіль, ресори, методи розрахунку.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Антонов А.С., Кононович Ю.А., Мигидович Е.И., Прозоров В.С. (1970) Армейские автомобили. Теорія. М.: Военное издательство министерства обороны СССР, 526 с.

Вахламов В.К. (2006) Автомобили. Конструкция и элементы расчёта. Учебник. В.К. Вахламов М.: Академия, 480с.

Internet

Сирота В.І. (2016.) Автомобілі Основи конструкції, теорія. Навчальний посібник. В.П. Сахно, Г.О.Ковальчук, В.Н. Поляков, О.П.Сахно, О.В. Лисий Одеса- 356с.

Copyright 2014 Lisiy 12(1)ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free