ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ БАГАТОТРУБНИХ БІАГЕНТНИХ КОНДЕНСАТОРІВ

Б. Пучков, Т. Копєйкіна

АНОТАЦІЯ

Відомо, що застосування сумішей холодильних агентів в низькотемпературній техніці дозволяє істотно підвищити ефективність її роботи. Це дуже важливо для мобільних холодильних установок, що застосовуються в Збройних Силах..

У даній роботі було проведено експериментальне дослідження процесу конденсації на двадцятирядному пучку оребрених труб чистих фреонів-12 та 22, а також їх сумішей. Наведено отримані експериментальні формули для розрахунку конденсації на одиночних горизонтальних трубах і на пучку горизонтальних труб, а також по впливу рядності труб конденсатора на теплопередачу. Показано порівняння отриманих даних з літературними.

Результати експерименту дозволили запропонувати спрощену інженерну методику розрахунку поверхні конденсації багатотрубних біагентних конденсаторів. Крім того, запропоновано спосіб розрахунку основних геометричних параметрів таких конденсаторів кожухотрубного типу в промисловому діапазоні навантажень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Неазеотропна бінарна суміш, тепло- і масообмін при конденсації, конденсатор, паровий примежовий шар, коефіцієнт тепловіддачі, концентрація суміші, багатотрубний конденсатор, конденсатор кожухотрубного типу

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Чайковский В.Ф., Кузнецов А.П. Биагентные холодильные машины. Харчова промисловість. 1963.

№ 2. С. 75‒78.

Чайковский В.Ф., Кузнецов А.П. Применение новых рабочих веществ для расширения температурных границ использования современных холодильных машин. Труды всесоюзной межвузовской конференции по проблемам интенсификации холодильного оборудования. Л. 1967. С.112‒115.

Чайковский В.Ф. Экспериментальное исследование двухступенчатой холодильной машины, работающей на смеси фреон-12 и фреон-13. Холодильная техника и технология. 1971. №3. С. 75‒78

Гудимова И.П., Гаспаров А.Б., Ильин А.Я. Исследование работы холодильной машины рефрежираторной секции на бинарных смесях. Холодильная техника. М: Пищевая промышленность. 1970. С. 23‒25.

Чайковский В.Ф., Бахтиозин Р.А., Луканов И.И., Пучков Б.В. Исследование тепло- и массообмена при конденсации смесей фреонов-12 и 22 на горизонтальных оребреных трубах. Холодильная техника. 1973. №2. С. 24‒28.

Чайковский В.Ф., Доманский Р.А., Пучков Б.В. Расчет поверхности тепло- и массообмена при конденсации смесей фреонов-12 и 22 на горизонтальных оребренных трубах. Холодильная техника. 1976.

№ 8. С. 24‒26.

Пучков Б.В., Копєйкіна Т.Г. Теоретичний розрахунок процесу конденсації бінарної суміші на горизональних оребрених трубах конденсаторів військових мобільних холодильних установок. Збірник наукових праць ООЛІСВ (м.Одеса). 2006. 12. С. 88‒92.

Пучков Б.В., Пучкова Ю.Б., Копєйкіна Т.Г. Використання мідь-константанових термопар, виготовлених методом зварювання у водному середовищі. Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції «ФизХимБио» (м.Севастополь). 2012. Теплофизика и молекулярная фізика. С. 51‒53.

Луканов И.И. Исследование теплоотдачи при конденсациифреона-11 на оребреных трубах. Автореферат диссертации канд.техн.наук:[спец]05.194 «Теоретичні основи теплотехніки»/Луканов Ілля Іванович. м.Одесса. ОТИПП.1971. 22 с.

Nusselt W. Die Oberflӓchenkondensation des wasserdampfes. Zeitechrift des vereines deutcher Ingenieure. Band 60. 1916. 27.

Данилова Г.Н., Богданов С.И., Иванов О.П. Теплообменные аппараты холодильных установок. Л:Машиностроение. 1973. 328 с.

 

Copyright 2014 Pychkov 12(1)ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free