ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Л. Петров, О. Лисий, В. Нікішин, І. Кішянус

АНОТАЦІЯ

Значення коефіцієнта корисної дії (ККД) двигуна внутрішнього згоряння повністю залежить від його типу і конструкції. Загальна світова практика автомобілебудування спрямована на підвищення якісних показників використання ДВЗ, а це пов’язано з напрямками підвищення його ККД. Тому дослідження елементів модернізації циліндро-поршневої групи двигуна внутрішнього згоряння є актуальним.

Мета. Дослідити, згідно з планом наукової роботи, можливі заходи по підвищенню коефіцієнта корисної дії двигуна внутрішнього згоряння шляхом модернізації циліндро-поршневої групи. Завдання. Розробити заходи, щодо модернізації двигуна внутрішнього згоряння для підвищення якості його використання.

Методика дослідження. Згідно методики [2] нами проведено теоретичні розрахунки ККД реального двигуна та двигуна з конструктивним удосконаленням циліндро-поршневої групи. При визначенні індикаторного ККД бензинового двигуна ЗМЗ-406 нами було використано допоміжне рівняння Б.С. Стєчкіна. Одночасно проведені теоретичні розрахунки щодо функціональної залежності ККД від змінення параметрів робочого тіла.

КЛЮЧОВІ СЛОВА.

Двигун, поршень, клапани, коефіцієнт корисної дії

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія [Текст]: [Підручник] / В.Г. Дяченко; за ред.  А.П.Марченка. Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. 488 с.

Автомобильные двигатели: [Курсовое проектирование:  учеб.  Пособие].  М.Г.  Шатров,  И.В. Алексеев, С.Н. Богданов и др., под ред. М.Г. Шатров. М.: Издательский цент «Академия»,   2011. 256 с.

Двигун ЗМЗ-4062.10: [керівництво по ремонту]. м Заволжя, Заволзький моторний завод, 1995.

В.К. Чистяков. Динамика поршневых и  комбинированных  двигателей  внутреннего  сгорания.  М.: Машиностроение, 1989.

Патент на корисну модель №109754 «Спосіб пневмопресінгу робочої суміші дизельного двигуна». Опубл. Бюл.№17 від 12.09.2016

 

Copyright 2014 Nikishin 12(1)ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free