ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СИТУАЦІЙНОЇ ПОІНФОРМОВАНОСТІ НАЗЕМНИХ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

С. Ковалішин, В. Симоненков, О. Коркін, С. Абрамов

АНОТАЦІЯ

На основі аналізу сучасного досвіду створення мобільних роботів військового призначення   розроблено пропозиції щодо підвищення ситуаційної поінформовності під час застосування наземних роботизованих комплексів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Наземний роботизований комплекс, ситуаційна поінформованість, супутникова навігаційна система.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Навігаційне забезпечення Збройних Сил України з використанням космічних систем: монографія: С. В. Козелков, К. С. Козелкова, С. М. Неділько та ін.; за ред. С. М. Неділько Кіровоград: Вид-во КЛА НАУ, 2013 р. 628 с.

Unmanned Systems Roadmap (2007-2032). 2007. 173 p.

Unmanned Ground Systems Roadmap. 2011. 79 р.

Unmanned Systems Integrated Roadmap. FY2013-2038. 2014. 168 p.

Unmanned Systems Integrated Roadmap. FY2017-2042. 2014. 49 p.

Телелим В. М. Тенденції розвитку збройної боротьби сучасності. К.: НУОУ. Лекція. 2009. 24 с.

Mica R.Endsley, Daniel J.Garland, Situation awareness: analysis and measurement. Mahwah, NJ:, Lawrence Erlbaum Associates, 2000. 24 p. DOI: https://doi.org/10.1177/106480460100900210.

  1. 1.Дослідження напрямів створення наземних дистанційно-керованих платформ (робототехнічних комплекс

RF-7850M-HH. Багатодіапазнонна ів) під установку модулів озброєння та спеціального обладнання підприємствами України, шифр ”Тріонікс”: Звіт про НДР (заключний). Військова академія (м. Одеса), наук. керівн. Кравчук О.І.; виконав. Григор’єв О.П. [та ін.]. Одеса, 2017. 102 с. Бібліогр.: С. 92–95. мережева портативна радіостанція. Посібник з експлуатації. ТОВ “РАДІО САТКОМ ГРУП”, Київ, 2015. 193 с.

Основы спутниковой навигации. Краткое руководство. GPS-X-02007-C. u-blox AG,2007. 132 c.

Слюсар В.И. Цифровое формирование луча в системах связи: будущее рождается сегодня.

ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ, 2001, № 1. С. 74–78

Основы военно-технических исследований. Теория и приложения: монография в 3 т. Т. 2. Синтез средств информационного обеспечения вооружения и военной техники. [А.И. Миночкин, В.И. Рудаков, В.И. Слюсар]. под ред. А.П. Ковтуненко. К., 2011. 504 с.

Copyright 2014 Kovalishyn 12(1)ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free