ТОЧНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

О. Угольніков, Б. Дем’янчук, Н. Колесниченко, О. Малиновський

АНОТАЦІЯ

Розглянуто динамічні моделі процесів в системах транспортної логістики. У літературі такі складні системи часто моделюють у вигляді сукупності типових станів системи. Ці стани пов'язані між собою великою кількістю переходів заданої інтенсивності, які здійснюються з заданими ймовірностями. Графічно це представляється за допомогою так званого графа станів і переходів, і предметом дослідження в такому графі є ймовірності перебування системи в тому чи іншому стані.

Проаналізовано наявні в літературі методи дослідження динамічних характеристик графів за допомогою систем диференціальних рівнянь, які розв’язують наближеними методами. Пропонується метод точного розв’язання системи диференціальних рівнянь, заснований на використання операційного числення. Метод застосований для опису процесу відновлення транспортного потоку військової логістики. Встановлено межі можливості застосування результатів більш простого наближеного розв’язання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Динамічні моделі, системи диференціальних рівнянь, операційне числення, точне визначення ймовірностей станів транспортного потоку.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ:

 

PDF  (українська)

 

ЛІТЕРАТУРА

Дем’янчук Б.О., Верпівський С. М., Меленчук В. М. Основи автотехнічного забезпечення. Моделювання процесів: навчальний посібник. Одеса: Військова академія, 2015. 330 с.

Основи військової логістики. Прогнозні моделі забезпечення: навчальний посібник. О. В. Гуляк та ін.; Одеса: Військова академія, 2019. 262 с.

Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Москва: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1976. 576 с.

Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Москва: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1961. 312 с.

Диткин В.А., Верпівський С. М., Меленчук В. М. Операционное исчисление. Москва: Высшая школа, 1966. 408 с.

 

 

Copyright 2014 Ugol’nikov 2(12) 2 ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free