МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИКИ

В. Маханьков, О. Мальцев, О. Купринюк, В. Обертас

АНОТАЦІЯ

Постановка проблеми.   Війна на сході країни та наявний стан забезпечення військ показав   необхідність вдосконалення   організації матеріально-технічного забезпечення військових частин на більш   якісному новому науковому рівні. Ця вимога значною мірою задовольняється за допомогою впровадження в ЗСУ логістичної системи забезпечення   як нового науково-практичного напряму в сучасній економіці.

Мета статті полягає в визначенні напрямків щодо створення та   накопичення запасів матеріальних засобів в мирний час та їх раціональне ешелонування на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях управління.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Матеріально – технічне забезпечення, логістика, ешелон, ешелонування, оперативний облік, процес управління запасами, моделі створення запасів, додаткові запаси.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Гуляк О.В., Дем’янчук Б.О. Основи військової логістики. Прогнозні моделі забезпечення. Навчальний посібник, Військова академія м. Одеса, 2019. С. 220–230.

Дем’янчук Б.О., Верпівський С.М. Основи автотехнічного забезпечення. Моделювання процесів. Навчальний посібник, Військова академія м. Одеса, 2016. С.98–120.

Гуляк О.В. Модель для оцінки варіантів адаптивного відновлення працездатності складної системи забезпечення. Колективна монографія. Економічна кібернетика. Днепр: Пороги. С. 24 –269.

Дем’янчук Б.О. Узагальнена модель системи технічного забезпечення бойових дій. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. Харків: ХУПС, вип. № 2(39), 2014. С. 3–8.

Дем’янчук Б.О. Методичні основи оцінки ймовірності інвестування в безпеку країни в умовах невизначеності. Європейський вектор економічного розвитку. Дніпровський університет імені Альфреда Нобеля. Видання міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS. 2(19), 2015. С. 44–54.

Copyright 2014 Makhankov 2(12) 2 ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free