АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

І. Левченко

АНОТАЦІЯ

У статті проведено аналіз найбільш важливих з існуючих методик, які можуть бути використані для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій. За результатами аналізу можна зробити висновок, що застосування цих методик не надає можливості в повному обсязі вирішити поставлене завдання щодо оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій, бо вони мають певні обмеження та недоліки, які на сьогодні ускладнюють їх використання. Надано, найбільш повну з існуючих, математичну модель системи тилового забезпечення, яка може бути використана для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Окрема механізована бригада, тилове забезпечення, ефективність системи, математичні моделі, аналіз існуючих методик, групи оперативних критеріїв, запаси матеріальних засобів.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Романченко І.С. Теоретичні основи аналізу, моделювання та синтезу системи матеріально-технічного забезпечення як просторово-розподіленої системи: монографія. І.С. Романченко. та ін. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2013. 221 с.

Голушко И.М., Варламов Н.В. Основы моделирования и автоматизации управления тылом. М.: Воениздат, 1982. 237 с.

Романченко І. С., Хазанович О. І., Трегубенко С. С. Моделювання системи матеріально-технічного забезпечення: монографія. Львів: НАСВ ЗС України, 2015. 156 с.

Шуенкин В.А. Математические модели управления запасами. В.А. Шуенкин и др. – Киев: ООО «Междунар». фин. агентство”, 1997. 302 с.

 

Copyright 2014 Levchenko 2(12) 2 ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free