ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ МЕХАНІЗОВАНОГО БАТАЛЬЙОНУ ПРИ УЧАСТІ У СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ДІЯХ

Г. Кривогуз

АНОТАЦІЯ

На основі аналізу положень нормативних документів та існуючих підходів до планування матеріального забезпечення підрозділів механізованого батальйону при участі у стабілізаційних діях сформульовано проблемні питання та надано пропозиції щодо створення запасів миючих засобів для прання речового майна в лазне-пральному відділенні взводу матеріального забезпечення, урахування втрат особового складу, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів, а також особливих умов виконання можливих завдань.

Визначено основні фактори, які впливають на витрати матеріальних засобів залежно від наступних завдань підрозділів механізованого батальйону при участі у стабілізаційних діях: посилення охорони державного кордону; прикриття державного кордону; ізоляції кризового району; ведення протидиверсійної боротьби; охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій; підтримки безпеки на маршрутах руху; виконання режимних заходів; виконання гуманітарних завдань.

Акцентовано увагу на створенні додаткових запасів матеріальних засобів у бойових підрозділах і в транспорті взводу матеріального забезпечення залежно від завдань, які визначаються підрозділам механізованого батальйону, та особливих умов їх виконання.

Надано пропозиції щодо використання досвіду участі механізованих частин і підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил) під час планування матеріального забезпечення залежно від завдань, які виконують підрозділи механізованого батальйону при участі у стабілізаційних діях.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Стабілізаційні дії, витрати, втрати, запаси, матеріальні засоби, наявність, потреба, обсяг підвезення.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ. Батальйон, рота. К.: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016.

Настанова з військового тилу (тактична група, бригада, полк). Проект. К.: Тил Збройних Сил України, 2003.

Положення про порядок створення, зберігання, поновлення (заміни), використання непорушних запасів техніки тилу та інших матеріальних засобів тилу у Збройних Силах України. К.: Міністерство оборони України, 2016. 18 с.

Про затвердження Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою фізичною підготовкою та норм годування тварин на воєнний час : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2003 № 824-010

Норми витрати пального, масел, мастил і спеціальних рідин при експлуатації, ремонті та консервації військової техніки й озброєння Збройних Сил України, затверджені наказом Міністра оборони України від 06.01.1999 № 01

Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період, затверджені наказом Міністерства оборони України від 29.04.2016 № 232 «Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України»

Норми безповоротних втрат, виходу у ремонт озброєння й військової техніки, витрат інших матеріально-технічних засобів в операціях Збройних Сил України. К.: Генеральний штаб Збройних Сил України, 2016. 39 с.

Методичний посібник щодо організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах. К.: ГШ ЗСУ, 2014. 60 с.

Методичні рекомендації щодо порядку продовольчого забезпечення особового складу, який виконує завдання на блок-постах. К.: Тил ЗСУ, 2014. 10 с.

Методичні рекомендації щодо організації тилового забезпечення в базових таборах бригад (батальйонів), на ротних (взводних) опорних пунктах і бойових позиціях. К.: Тил ЗСУ, 2016. 19 с.

Методологічні аспекти оцінки мобілізаційних спроможностей національної економіки : науково-методичне видання. К.: Міністерство оборони України, 2017. 198 с.

Павловський О. В. Прогнозування величини втрат озброєння та військової техніки під час операцій (бойових дій). Системи озброєння і військова техніка. 2015. № (44). С. 116–118.

Бобрун О. В. Удосконалена методика прогнозування санітарних і безповоротних втрат особового складу інженерних військ Збройних Сил України. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2016. № 1. С. 5– 7.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2016_1_3.

 

Copyright 2014 Kryvohuz 2(12) 2 ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free