ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ВИРОБНИЧО-ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЯКІ ПОСТАВЛЯЮТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Р. Колчін, І. Чайкін, Л. Бикова

АНОТАЦІЯ

В статті розглянуті підходи моделювання системної динаміки управління запасами у виробничо-торгових організаціях тих, що поставляють матеріально-технічні засоби для Збройних Сил України. Описаний приклад візуальної моделі логістичного ланцюга розробленою в середовищі пакету структурного моделювання iThink.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Логістична система, система логістичного забезпечення Збройних Сил України, виробничо-торгові організації, структурне моделювання.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Емельянов А.А., Власова Е.А. Имитационное моделирование в экономических информационных системах. Москва: Изд-во МЭСИ, 1998.108 с.

Емельянов А.А. Имитационное моделирование в управлении рисками. СПб.: Инжекон, 2000. 376 с.

Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. Москва: Финансы и статистика, 2004. 368 с.

Сидоренко В.Н. Системная динамика. Москва: ТЕИС, 1998. 205 с.

Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Мичасова О.В.   Работа с программным пакетом iThink: Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 2005.72 с.

Логистика торговой компании: планирование товарных потоков, транспорта и продаж: http://www.tora-centre.ru.

 

Copyright 2014 Kolchin 2(12) 2 ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free