ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ НА ПУНКТАХ УПРАВЛІННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ

І. Пасько, М. Петрушенко, С. Нікул, Ю. Сініло, О. Будур

АНОТАЦІЯ

В статті розглядається загальний підхід, який дозволяє шляхом застосування інформаційних моделей автоматизованої взаємодії органів управління формувати вихідні дані інформаційно-розрахункових задач, що вирішуються за допомогою комплексів засобів автоматизації пунктів управління артилерійських підрозділів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Інформаційно-розрахункова задача, спеціальне програмно-математичне забезпечення, комплекс засобів автоматизації, оперативні постановки, інформаційна модель, інформаційний процес.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Береза А.С. Основы построения АСУ: Учебное пособие в 2 книгах. Книга 1. Системотехнические основы построения АСУ/А.С.Береза/ Харьков: ХВУ, 1996. 355с.

Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационны есистемы в экономике: Учебник 5-е изд. ­ М.: Издательсско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2008. ­ 395с.

Музыченко А.С. Автоматизация управления тылом. М.: Воениздат, 1979. 317с.

Автоматизация управления войсками. Методологические проблемы/ под ред. В.М. Бондаренко,

А.Ф. Волков. М.: ВОЕНИЗДАТ, 1977. 301 с. с ил.

Уткин В.Б. и др. Информатика. М.: РДЛ, 1995.

Звіт про НДР "Акація-артилерія".   Суми: НЦ БЗРВіАВІРВіАСумДУ, 2006. 272с.

Проміжний звіт НДР "Платформа-С".   Суми: НЦ БЗ РВіАСумДУ, 2012. 65с.

Звіт про НДР "Група-ІТ". Суми: НДЦ РВіА, 2019. 335 с.

РД 50-34.698–90. Автоматизированные системы/ требования к содержанию документов 35с.

Методичний порадник щодо порядку підготовки та подання вихідних даних і оперативних постановок на комплекси інформаційно-розрахункових задач та моделей. Затверджено наказом начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних Сил України від 01.11.2005 р. №169.

Опис постановки задачі (комплексу задач) [інтернет ресурс] режим доступу:https://studopedia.com.ua/1_162043_opis-postanovki-zadachi-kompleksu-zadach.html.

Інформаційнамодель. Алгоритми. https://sites.google.com/site/ informatica1kurs/informatika/lekciie/informacijna-model-algoritmi.

 

Copyright 2014 Pasko 2(12) 2 ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free