МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ СЕРЕД КОЛЕКТИВІВ ВИКОНАВЦІВ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Р. Булгаков, В. Головань, Л. Кнауб

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто питання підвищення ефективності управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах за рахунок впровадження методики розподілу науково-дослідних робіт (далі - НДР) серед колективів виконавців наукових проектів вищих військових навчальних закладів (далі – ВВНЗ), проведено аналіз навантаження науково-педагогічних працівників типових структурних підрозділів ВВНЗ, створено алгоритм дій функціонального керівника під час вибору колективу виконавців наукового проекту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Управління проектами, управління науковими проектами, алгоритми управління, моделі і механізми управління науковою та науково-технічною діяльністю, вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ).

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України: Наказ від 27.09.2016 р. за № 385: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-16.

Игошин В.И. Теория алгоритмов: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. 318 с.

Домнин Л.Н. Элементы теории графов: учеб. пособие. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2007. 144 с.

Булгаков Р.В. Специфіка наукових проектів у вищих військових навчальних закладах і моделі управління ними. Збірник наукових праць. Одеса: ВА, 2016. Вип. 2(6). С. 172-179.

Булгаков Р.В., Головань В.Г. Наукові аспекти управління військово-науковими проектами. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : зб. тез доп. Міжнародної наук.-техн. конф., 11-12 травня 2017 р. Львів: НАСВ, 2017. С. 297.

Булгаков Р.В., Головань В.Г., Бордіян В.П. Обґрунтування необхідності корекції існуючої моделі управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах. Управління проектами у розвитку суспільства: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки : тези доп. XV Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2018 р. Київ: КНУБА, 2018. С. 44–45.

 

Copyright 2014 Golovanʼ 2(12) 2 ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free