DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.23-33
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ БІНАРНИХ
УМОВНИХ АЛГОРИТМІВ ДІАГНОСТУВАННЯ

Л.М. Сакович, Є.В. Рижов, Ю.В. Мирошниченко

АНОТАЦІЯ
Ускладнення військової техніки звʼязку та збільшення кількості елементів затрудняють пошук дефектів під час її поточного ремонту. Для забезпечення необхідного значення середнього часу відновлення необхідно використовувати діагностичне забезпечення, яке базується на використанні ефективних алгоритмів локалізації несправних елементів. В статті розглядаються різноманітні методи побудови умовних алгоритмів діагностування в результаті порівняння показників якості яких встановлено доцільність максимального використання вихідних даних про надійність елементів, часові та вартісні показники перевірки їх стану. Для цього запропоновано кількісно оцінити комплексний коефіцієнт кожного елемента, після чого розрахувати ймовірність переважного вибору перевірок, що дозволяє покращити показники якості діагностичного забезпечення і виконати вимоги до середнього часу відновлення при поточному ремонті. Також в подальшому можливо автоматизувати процес побудови умовних алгоритмів діагностування залежно від наявності вихідних даних про об’єкт. Отримані результати доцільно використовувати при розробці діагностичного забезпечення існуючих і перспективних засобів військової техніки звʼязку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: військова техніка зв’язку, умовні алгоритми діагностування, ймовірність переважного вибору перевірки.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

1. Єрохін В.Ф., Раєвський В.М. Прогнозування основних характеристик перспективних радіостанцій силових стуктур. Зв’язок. 2005, № 3, С. 61-64

2. Мозгалевский А.В., Калявин В.П. Система диагностирования судового оборудования. Ленинград: Судостроение, 1987. 224 с

3. Волынский А.А., Шаповалов В.Ф., Сакович Л.Н. Разработка экспертных систем технического диагностирования средств связи и автоматизации. Киев: КВВИУС, 1987. 228 с

4. Давыдов П.С. Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и систем. Москва: Радио и связь, 1988. 256 с

5. Ксёнз С.П. Диагностика и ремонтопригодность радиоэлектронных средств. Москва: Радио и связь, 1989. 248 с

6. Ксёнз С.П., Волынский А.А., Климентов В.И. Теоретические и прикладные задачи диагностирования средств связи и автоматизации. Ленинград: ВАС, 1990. 336 с

7. Ксёнз С.П., Полтаржицкий М.И., Алексеев С.П., Минеев В.В. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации. Санкт-Петербург: ВАС, 2010. 240 с

8. Сакович Л.Н., Елисов Ю.Н. Усеченная процедура поиска кратных дефектов в радиоэлектронной аппаратуре. Радиоэлектроника. 1996, № 5, С. 73-76

9. Сакович Л.М., Рижов Є.В., Настишин Ю.А., Мирошниченко Ю.В., Коротченко Л.А., Методика визначення послідовності перевірки радіоелектронних комплексів при технічному обслуговуванні за станом. Військово-технічний збірник. 2020, № 22, С. 64-71.

10. Кононов В.Б. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО. Харків: ХНУПС, 2017. 288 с

11. Ryzhov Ye.V., Sakovych L.N., Vankevych Petro. Optimization of requirements for measuring at metrological service of communication tools. Measurement Jornal of International Measurement Confederation. 2018. Vol. 123. P. 19-25. DOI: https//doi.org/1016/j.measurement.2018.03.03.055

12. Kononov V.B., Ryzhov Ye.V., Sakovych L.N. Dependence of parameters of repair of military communication means on the quality of metrological support. Advanced Information Systems. 2018.   Vol. 2, № 1. P. 91-95. DOI: https//doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17

Copyright 2014 13.2.23-33 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free