ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ: ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИТРАТИ, СТАН

Д.В. Лісовенко, Є.А. Іванченко, Л.А. Снігур, О.В. Федченко, О.П. Закусило, Д.С. Мощенко

АНОТАЦІЯ
Аналіз діяльності та аналіз витрат на забезпечення оборонно-промислового комплексу, фундаменту національної безпеки держави, за роки незалежності України, показує що обсяг фінансування не забезпечує належним чином утримання та реформування Збройних Сил України. Тому на перспективу основними джерелами фінансових ресурсів для розвитку ОПК визначені надходження від експорту озброєнь, приватні та іноземні інвестиції.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: оборонно-промисловий комплекс, національна безпека держави, фінансування, забезпечення військ (сил), 
 реформування Збройних Сил України.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

1.    Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930-1980 годы) / И.В. Быстрова. - М.: ИРИ РАН, 2006. - 704 с. (18)

2.    Військово-технічна та військово-промислова політика України: проблеми формування та реалізації / [Горбулин В.П., Зубарєв В.В., Скурський П.П., Тимченко С.Т.] // Національна безпека: Український вимір. – 2009. – № 3. – С. 5–10.

3.    Горбулін В. Створення ДК «Укроборонпром» як початок формування дієвого ядра ОПК / Горбулін В., Шеховцов В. // Наука і оборона. – К., 2013. – № 3. – С. 27 – 31.

4.    Експортна орієнтація та її вплив на реструктуризацію підприємств в Україні // Україна на шляху до Європи. К., 2015

5.    Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2016 роках [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/ operativ2014/pr/ipp/ipp_u/ipp_u14.htm

6.    Інформаційно-аналітичний огляд військових новин // Центр воєнної-політики та політики безпеки. – 2013. – Випуск № 10 / 13 [ Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/arhiviao/14267-1013.

7.    Михненко А. Оборонный срез – 2012 / Михненко А. // Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины. – К., 2013. - № 1-2. – С. 11 – 19.

8.    Колмогоров Г.Д., Кукк К.И. Военно-промышленный комплекс [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://www.promvest.info/news/actual.php?BOOKID=41265&view=root&page=1&ELEMENT_ID =27455& PAGEN_15=2&PAGEN14=2.

9.    Оборонно-промышленный комплекс Украины – современное состояние и реструктуризация / В.П. Горбулин, А.С. Довгополый, О.И. Приходько, В.П. Степанов, В.А. Смелов [и др.]; под общ. ред. В.П. Горбулина // Технологические системы, 2001. -№2(8).

10.  Отечественный военно-промышленный комплекс и его историческое развитие / [О.Д. Бакланов, А.М. Батков, А.А. Борисов и др.]; под ред. О.Д. Бакланова, О.К. Рогозина. -М.: Ладога-100, 2005. - 751 с.

11.  Офіційний сайт інформаційного агентства «УНІАН» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://economics.unian.ua/ .

12.  Сальнікова О. Ф. Роль оборонно-промислового комплексу в системі національної безпеки/ О. Ф. Сальнікова// Державне управління. - 2014. - №4. - С. 28-32.

13.  Толкачев С.А. Управление оборонно-промышленным комплексом. Теоретико-методологические основы / С.А. Толкачев; Государственный университет управления, Институт национальной и мировой экономики ГУУ. - М.: ГУУ, 2008. - 136 с.

14.  Смірнов В.О. Система управління військово-технічною політикою Росії / В.О. Смірнов, С.В. Смірнова, О.В. Кісєльов // Зб. наук. праць / ЦНДІ ОВТ ЗС України. – Вип. 20. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2008. – С. 180–188.

15.  Стратегія розвитку Державного концерну «Укроборонпром», затверджена Наглядовою радою Державного концерну 15.07.12 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-kontsern/dokumenty/statut.

16.  Фарамазян Р.А. Трансформация военной экономики в XX - начале XXI века / Р.А. Фарамазян, В.В. Борисов. - М.: Наука, 2006. - 343 с.

17.  Формування оборонно-промислової політики України в умовах по-заблоковості : аналітична доповідь НІСД, Київ – 2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.niss.gov.ua/content/articles/files/vtc-e8633.pdf.

18.  Шевцов А.І. Актуальні проблеми реструктуризації оборонно-промислового сектору економіки України / Шевцов А.І., Боднарчук Р.В. // Збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – К., 2013. - № 2. – С. 127 – 134.

19.  Шевцов А.І. Концептуальні підходи до реалізації моделі іннова ційного розвитку оборонно-про мислового комплексу України / А.І. Шевцов, Р.В. Боднарчук // Стра тегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 156–163.

20.  Ballistic Missile Defense System. GlobalSecurity. [Електрон. ресурс].-Режим доступу до ресурсу: http://www.globalsecurity.org/space/systems/bmds.htm.

21.  The Role of the U.S. National Innovation System in the Development of the PEM Stationary Fuel Cell [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.oecd.org/sti/inno/35306155.pdf.

22. Михненко А. Оборонный срез – 2012 / Михненко А. // Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины. – К., 2013. - № 1-2. – С. 11 – 19.

 

Copyright 2014 13.2.34-43 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free