DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.52-62
ДОСЛІДЖЕННЯ УШКОДЖЕНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ
Г.О. Кушнарьова, Т.В. Рабоча, Н.П. Ісмаілова, І.Г. Радченко
АНОТАЦІЯ
В роботі наведені результати експериментальних досліджень міцності та деформативності несучих конструкцій, які виготовлені із деревини при дії статичних навантажень. Розв’язання поставленої задачі вивчення процесу накоплення та розвиток ушкоджень в матеріалі при дії навантаження вимагає постановки та проведення експериментального дослідження.
Метою роботи є дослідження балок із деревини сосни прогоном 45 та 200 см за допомогою метода акустичної емісії (АЕ). У більшості великих міст України існує значна кількість дерев’яних споруд, які мають історичну та архітектурну цінність. Щоб зберегти ці споруди на довголіття, необхідно постійно одержувати інформацію про стан їх несучих конструкцій для прийняття своєчасних рішень про підсилення, заміну, капітальний ремонт тощо.
Але наряду із спорудами, які виготовлені з деревини, автори розглядали фортифікаційне обладнання опорних пунктів, позицій і районів розташування підрозділів з метою захисту особового складу, озброєння і техніки від усіх засобів ураження противника.
Вогневі споруди виготовлені з лісоматеріалів з остовом безврубочної конструкції.
Щілини і бліндажі є найбільш масовими укриттями для особового складу, що забезпечують захист від зброї масового ураження і звичайних засобів ураження.
В матеріалах конструкцій за період експлуатації зміни, які пов’язані з появою, розвитком та дією навантаження, накопичуються ушкодження структури.
Для дослідження процесів накопичення ушкоджень в матеріалі конструкції був використаний метод, який не руйнує конструкцію. Це дозволяє діагностувати стан конструкції, оскільки випромінювання звукових коливань можна виявити на тій стадії, коли конструкція в цілому ще залишається працездатною.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: акустична емісія, дерев’яні конструкції, фортифікаційні споруди, ресурс, ушкодження.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Журков С. Н. О прогнозировании разрушения горных пород./ С.Н. Журков, В.С. Куксенко, В.А. Петров и др.//М.: Физика Земли. 1977. – №6. – 98 с.

2. Иванов В.И. Акустическая эмиссия в процессе когерентного разрушения./ В.И. Иванов//В Кн: ДАН, 1986. – том. 287. – №2. – 302 с.

3. Неклюдов І. М. Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів./ І.М. Неклюдов, З.Т. Назарчук, В.Р. Скольський, Л.Н. Добровольська//Вид-во НАНУ, Львів, 2015. – 3 с.

4. Bentli P. G. Review af acoustic emission for pressurired water reactor applications./ P.G Bentli //NDT Intern, 1981. – 14 p. 329 – 335 с.

5. Красновский Р. О. Современные методы и средства измерения акустической эмиссии./ Р.О. Красновский, М.В. Чернопижский// Обзорная информация. – М. 1087. – 64 с.

6. Богданов Дж. Вероятностные модели накопления повреждений./Дж. Богданов, Ф. Козин//М. Мир, 1989. – 341 с.

7. Іванов Ю. М. Безпека дерев’яних конструкцій з урахуванням тривалості дії навантаження/ Ю.М. Іванов// Зб. праць ЦНИИСК. Дослідження в області дерев’яних конструкцій. М. 1985. – 4-11 с.

8. Кушнарев Ю.Н. Некоторые проблемы прочности и деформативности деревянных конструкций с учетом накопления повреждений/ Ю.Н. Кушнарев, Г.А. Кушнарева // Межвузовский тематический сборник трудов «Разработка современных конструкций из дерева и пластмассы». – Л.-д, 1992. – 9-12 с.

9. Кушнарев Ю.Н. Оценка ресурса деревянных конструкций с помощью акустической эмиссии/ Ю.Н. Кушнарев, Г.А. Кушнарева//Изв. ВУЗов «Строительство» – М., 1992. – 9-10 с.

10. Кушнарев Ю.Н. Некоторые проблемы определения остаточного ресурса основных несущих конструкций зданий/ Ю.Н. Кушнарев, Г.А. Кушнарева// Сборник научных трудов «Современные строительные конструкции из металла и древесины». Одесса, 1999. – 108-112 с.

Copyright 2014 13.2.52-62 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free