DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.68-74
МЕТОДИКА ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
О.М. Семененко, В.М. Назаркін, Р.Л. Легкоход, М.П. Науменко, В.В. Коротя
АНОТАЦІЯ
Сьогодні керівництво Збройних Сил України та держави в цілому достатньо часто акцентує свою увагу на необхідності удосконалення системи підготовки Збройних Сил України як шляхом підвищення пріоритетності фінансування заходів підготовки в планах та програмах розвитку Збройних Сил України, так і зміні підходів щодо оцінювання ефективності їх реалізації за звітній період. Одним із можливих шляхів такого удосконалення є визначення загального, стандартизованого підходу до воєнно-економічного обґрунтування заходів бойової підготовки на етапі формування Планів утримання та розвитку Збройних Сил України за напрямом «Бойова підготовка». У статті авторами запропонована методика воєнно-економічного обґрунтування заходів бойової підготовки Збройних Сил України, яка удосконалює порядок розподілу фінансових ресурсів на заходи бойової підготовки між частинами шляхом максимізації показника рівня навченості особового складу виду Збройних Сил та Збройних Сил України в цілому. Розроблена Методика дозволяє сформувати ряд практичних рекомендацій щодо порядку її застосування спеціалістами оборонного планування під час формування планів та програм розвитку Збройних Сил України за напрямом «Бойова підготовка». Запропонована Методика воєнно-економічного обґрунтування заходів підготовки Збройних Сил України дозволить також під час формування планів їх підготовки за напрямом «Бойова підготовка» підвищити ефективність планування та виконання заходів бойової підготовки частин (підрозділів) видів Збройних Сил України, а також коректно та обґрунтовано проводити розподіл виділених фінансових ресурсів у планах підготовки видів Збройних Сил України за напрямом «Бойова підготовка» із урахуванням рівня навченості особового складу їх частин. Основними перевагами розробленої Методики над існуючими підходами є урахування динаміки рівня навченості особового складу та підвищення ефективності використання державних коштів на заходи бойової підготовки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: воєнно-економічне обґрунтування, воєнні та економічні фактори, заходи бойової підготовки; фінансові ресурси;
 ефективність виконання заході; ефективність використання коштів
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Хомчак Р. Б., Семененко О. М., Бокій В. Г., Назаркін В. М. Сучасна проблематика визначення та обґрунтування чисельності Збройних Сил України під час формування їх перспективного обрису на середньо- та довгострокову перспективу // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ. 2019. № 4 (90). С. 67–77.

2. Про затвердження Концепції підготовки Збройних Сил України. Наказ Міністра оборони України № 95 від 22.02.2016 / Київ, 2016. 25с.

3. Семененко, О.М. Щодо оцінювання результатів виконання заходів програм розвитку Збройних Сил України за плановий період / В.П. Дідіченко, А.Ф. Савостьянов, О.М. Семененко, М.О. Слюсаренко // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ, 2010. – № 4 (54). С. 33–45.

4. Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І., Зубрицька Г. Г. Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу // Зб. наук. праць ХНУПС. Харків, 2017. № 4 (53). С. 38–45.

5. Щодо оцінювання ефективності виконання Державних програм розвитку (реформування) Збройних Сил України за період 2006-2013 роки / В.П. Дідіченко, О.М. Семененко та ін. // Звіт про виконання оперативного завдання. Київ: ЦНДІ ЗС України., 2015. 52 с.

6. Щодо оцінювання ефективності виконання бюджетних програм Міністерства оборони України за 2006-2014 роки / В.П. Дідіченко, О.М. Семененко та ін. // Звіт про виконання оперативного завдання. Київ: ЦНДІ ЗС України., 2015. 67 с.

7. Семененко, О.М. Методичний апарат оцінювання результатів виконання заходів Державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України // Зб. наук. пр.. ЦНДІ ЗС України. Київ, 2013. – № 3 (63). С. 122–132.

8. Комаров В. С., Пекуляк Р. О. Загальна структурно-логічна схема методики воєнно-економічного обґрунтування планів бойової підготовки Збройних Сил України// Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ,2018. № 2 (84). С. 246–255.

9. Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І., Зубрицька Г. Г. Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу // Зб. наук. праць ХНУПС. Харків, 2017. № 4 (53). С. 38–45.

10.Семененко О. М., Бойко Р. В., Назаркін В. М. Методика раціонального розподілу виділених фінансових ресурсів на підготовку Збройних Сил України із урахуванням динаміки рівня навченості особового складу частин // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони: наук.-практ. журн. Київ: НУОУ ім. І. Черняховського, 2019. № (35). С. 105–110.

Copyright 2014 13.2.68-74 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free