DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.84-88
МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ПАРОУТВОРЮЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ
А.В. Павлишко, Ю.І. Бабич, О.С. Лопаков, О.Г. Павлишко
АНОТАЦІЯ
Робота присвячена моделюванню формування покриттів різноманітних складних деталей на основі пароутворюючих компонентів. Проведені дослідження показують, що сульфатні солі магнія, кальція або цинку, можна застосовувати в якості пароутворюючих компонентів покриттів як окремо, так і спільно в певних поєднаннях між ними. В дослідах в якості засипок застосовувались суміші з трьох складових: нейтральної, технологічної та пароутворюючої. В якості нейтральної і одночасно теплопровідної складової засипки застосовувався залізний порошок, а в якості технологічної і ще більш теплопровідної складової мідний порошок. Експериментально встановлювався раціональний зміст пароутворюючої сульфатної солі. В якості об’єктів покриття застосовувалися пластини з алюмінію завтовшки 1 мм. Проведені експериментальні дослідження засипок з пароутворюючою складовою з сірчанокислого цинку показали високу активність їх взаємодії з алюмінієм і міддю. Було виявлено, якщо в основному складі засипки знаходиться мідь, яка взаємодіє з парами сірчанокислого кальцію і частково переноситься разом з ним на поверхню деталі, то забезпечується висока рівномірність покриття, ніж при використанні міді тільки в додатковій засипці. Також відомо, що в ряду захисних покриттів, за важливістю і масштабом важливе місце займає цинк. У зв’язку з цим була розглянута сульфатна сіль цинку ZnSO4*7H2O. Експериментальне дослідження засипок з різними співвідношеннями сульфатних солей показало, що в одній засипці доцільно застосовувати дві солі (якто наприклад, магнію і кальцію або магнію і цинку). При цьому більш приоритетною складовою засипки є сіль кальцію, яка утворює з алюмінієм і магнієм (згідно з експериментальними даними) евтектичний сплав. Таким чином, для практичних цілей, виходячи з отриманих даних, можна використовувати кілька засипок. Також було доведено, що в якості додаткової (контактної) засипки у вигляді тонкого шару навколо деталі доцільніше застосовувати не мідний порошок, а суміш порошків міді і титану евтектичного складу Cu-22%Ti. Розглянуто питання встановлення можливості застосування порошкового магнію або його сульфатної солі в якості пароутворюючих складових покриттів, що наносяться на алюміній в вакуумному середовищі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: пароутворюючі компоненти, засипка, формування покриття. 
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Чернієнко В.В., Шевцов С.М., Соболь С.Ю. Розробка технології евтектичного покриття деталей з алюмінію / Одес. держ. політехи, ун-т. - Деп. в ДНТБ Укр 12.08.96, № 1672 – Ук 96. – 8 с. – Одеса, 1996.

2. Популярна бібліотека хімічних елементів. 4.1. – М .: Наука, 1983. – 576 с.

3. Гороновскій І.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Короткий довідник з хімії. – К .: Наук, думка, 1987. – 230 с.

4. Мельников В.П. Лужноземельні метали і підгрупа цинку. М.: Просвещение, 1977. 144 c.

Copyright 2014 13.2.84-88 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free