DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.89-100
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
О.А. Онищенко, А.Ю. Букарос, О.Ю. Сергєєв, Т.С. Обнявко, Л.В. Лебедєва
АНОТАЦІЯ
В статті отриманий математичний опис динаміки температури кипіння холодильного агента і охолоджуваного приміщення системи кондиціювання повітря (СКП) військового призначення. Запропоновано структурну схему імітаційної моделі СКП, як об’єкта керування. Основна відмінність розробленої моделі – облік змін постійних часу і коефіцієнтів передачі в режимах охолодження і утеплення. Імітаційна модель СКП дозволяє проводити оцінку зміни температури кипіння і охолоджуваного приміщення з урахуванням зміни температури навколишнього середовища і налаштувань регулятора температури. Як приклад, при різних температурах навколишнього середовища, проведено дослідження динамічних властивостей СКП пункту керування зенітно-ракетного комплексу С-300ПТ. Проведено аналіз отриманих перехідних процесів у випарнику і охолоджуваному приміщенні СКП, намічені шляхи вдосконалення моделі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: системи кондиціювання повітря, зенітно-ракетні комплекси, температура кипіння, динамічні властивості об’єкта 
 керування.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Леманский Д.А. Актуальные проблемы проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха в сложных образцах вооружения и военной техники / Д.А. Леманский, А.В. Терентьева // Информационные технологии в проектировании и производстве. – 2012. – № 1. – С. 60-66.

2. Зенітний ракетний комплекс «С-300ПТ» [Електронний ресурс] // ДП «Укроборонсервіс». – Режим доступу: https://uos.ua/produktsiya/tehnika-pvo/78-zenitniy-raketniy-kompleks-s-300pt.

3. Василец, Д.И. Анализ методов моделирования систем кондиционирования судовых помещений / Д.И. Василец, Н.А. Козьминых, О.А. Онищенко // Вестник НТУ «ХПИ», Серия: Новые решения в современных технологиях. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2017. – № 7 (1229). – С. 24-29.

4. Вынгра А. В. Использование программно-аппаратного моделирования при проектировании системы управления судовой холодильной установкой / А.В. Вынгра, Б.А. Авдеев // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. — 2017. — Т. 9. — № 4. — С. 806-813.

5. Онищенко О.А. Расчет коэффициента теплопроходимости малых холодильных установок / О.А. Онищенко, Л.В. Мельникова // Электротехнические и компьютерные системы. – № 6(82), 2012. – С. 95-98.

6. Морозюк Т. В. Теория холодильных машин и тепловых насосов / Т.В. Морозюк – Одесса: «Негоциант», 2006. – 712 с.

7. Якобсон В. Б. Малые холодильные машины / В.Б. Якобсон – М.: Пищевая промышленность, 1977. – 368 с.

8. Ейдеюс А. И. Сравнение интенсивности теплоотдачи и падения давления при кипении хладагентов R404A и R22 в горизонтальных трубах / А.И. Ейдеюс, М.Ю. Никишин, C.В. Кошелев // Вестник Международной академии холода. – 2015. – № 1. – С. 69-74.

Copyright 2014 13.2.89-100 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free