DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.116-121
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
Т.С. Іванов
АНОТАЦІЯ
В статті розглядається сьогоденна проблематика впровадження автоматизованих систем управління (АСУ) в Збройних Силах Україні (ЗСУ), її аналіз з точки зору фахівців та можливі шляхи впровадження і удосконалення АСУ в ЗСУ для ведення обліку всіх видів військово-технічного майна. Покроковий детальний аналіз проблематики та існуючих шляхів впровадження АСУ в ЗСУ дозволить визначити основні структурні підрозділи ЗСУ, які перш за все потребують впровадження автоматизованого обліку наявних ресурсів ЗСУ та основні етапи проведення тих чи інших заходів для досягнення цілей.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: облік, військово-технічне майно, управління, автоматизована система управління.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Особливості автоматизації первинного обліку наявних ресурсів військових частин Збройних Сил України : зб.наук. пр. / ЦВСД НУОУ ім. І. Черняховського ; [за ред. О.М. Загорка]. – Київ : НУО України ім. І. Черняховського, 2013. – 146 с., – Бібліогр. в кінці ст..

2. Сучасний стан та перспективи розвитку автоматизації процесів управління фінансово-економічною діяльністю у Збройних Силах України : зб.наук. пр. / ЦВСД НУОУ ім. І. Черняховського ; [за ред. О.М. Загорка]. – Київ : НУО України ім. І. Черняховського, 2014. – 158 с., – Бібліогр. в кінці ст.

3. Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України : Наказ Міністерства оборони України [від 17 серпня 2017 року №440] // .

4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» : Указ Президента України [від 6 червня 2016 року № 240/2016] // zakon.rada.gov.ua – 2019. – 23 серпня.

5. Існуюча система управління Збройними Силами України в основному не автоматизована - заступник міністра оборони України // Оборонно-промисловий кур’єр – 2018. – Режим доступу: http://opk.com.ua/%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BC/.

6. Облік // Wikipedia – 2019. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA

Copyright 2014 13.2.116-121 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free