DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.134-144
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
НА ОСНОВІ ТЕОРЕТИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАДАЧІ ПОШУКУ
В.В. Дегтяренко, П.П. Ванкевич, Є.Г. Іваник, П.І. Ванкевич, О.О. Музика, І.М. Ільків
АНОТАЦІЯ
Розпізнавання цілей при веденні бойових дій - беззаперечна умова взаємодії військ. Тому актуальною проблемою є розроблення вимог і постановка задач по забезпеченню взаємодіючого розпізнавання обєктів в зоні ведення бойових дій. Основою цих вимог є пропозиції з покращення ознак цілей: «свій», «чужий» і «нейтральний». Адекватне бойове розпізнавання забезпечує підвищення ефективності виконання поставлених задач в процесі ведення бойових дій, зменшення втрат, нанесених діями противника та ненавмисного використання зброї шляхом помилкового ведення вогню по своїх військах. Особливої актуальності ця проблема набуває під час військових дій в рамках обмеженого простору, коли втрачено або взагалі не встановлено інформаційний контакт між взаємодіючими бойовими підрозділами. Загальною причиною нанесення бойових втрат своїм підрозділам є відсутність ситуаційної обізнаності. В статті дано теоретичне підґрунтя задачі розпізнання належності сил на полі бою або в районі проведення бойових операцій із залученням елементів комбінаторики, математичної статистики і теорії інформації. Подано виклад теоретико-експериментальної схеми про передачу інформації по каналу зв’язку з можливістю багатоваріантного доступу. Сформульовано теоретико-інформаційну проблему, де йдеться про можливість передачі одного з деякої сукупності повідомлень при відсутності перешкод, причому повідомлення можуть бути поданими в довільній формі. Водночас по інформаційному каналу можуть передаватись лише літери певного алфавіту, в даному випадку – алфавіту двійкового коду, тобто нуль або одиниця. В підсумку сформульовано комплекс прикладних задач на основі представлених в статті теоретичних напрацювань, а також процедури та рекомендації, необхідні для запуску процесу розпізнавання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бойові дії, ідентифікація, ефективність ураження цілей, теорія інтелектуальних систем, задача пошуку, інформація, 
алфавітний код, префіксний код, послідовна стратегія пошуку, асимптотика ймовірності похибки, апріорний розподіл ймовірностей на множині 
повідомлень, алгоритм пошуку, канал зв’язку з множинним доступом, теоретико-інформаційна модель, траса спостереження.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев А. Лучшие военные инновации в США в 2010 году / А. Алексеев, Е. Колобов // Зарубежное военное обозрение. – 2011. – № 3. – С. 91-92.

2. Как защищаются от «дружественного огня» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.popmech.ru/weapon/15054-zashchita-ot-druzey/full.

3. Опознавание объектов на поле боя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dogswar.ru/ armii-mira/vooryjenie/592-opoznavanie-obektov-napole-bo.html.

4. Политов И. Системы опознавания «свой-чужой» ОБТ «Абрамс» и БМП «Брэдли» / И. Политов // Зарубежное военное обозрение. – 2001. – № 7. – С. 24–26.

5. Титков О. Защита от друзей / О. Титков // Популярная механика. – 2013. – № 12 (134).

6. Battlefield Combat Identification System (BCIS) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.globalsecurity. org/ military /systems/ ground/ bcis.htm.

7. Combat Identification Bulletin «Working Together to Prevent Friendly Fire», January 2004. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.globalsecurity. оrg /military/ library/ report /2004/040100 btid.pdf.

8. [Електронний ресурс]. – https://topwar.ru/1885-svoj-ili-chuzhoj-ogon.html

9. [Електронний ресурс]. – https://www.popmech.ru/weapon/15054-zashchita-ot-druzey/

10. Антоневич Г.Г. Как искоренить «дружественный огонь» / Г.Г. Антоневич, А.Г. Куликов // Воздушно-космическая оборона. – 18.02.2011.

11. Альведе Р. Задачи поиска: Перев. с нем. / Р. Альведе, И. Вегенер. – М.: Мир, 1982. – 368 с.

12. Шеннон К. Двусторонние каналы связи. В кн. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: ИЛ, 1963.

13. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.

14. Рудковський О.М. Напрями розвитку системи бойової ідентифікації підрозділів в умовах бою / О.М. Рудковський, А.Д. Черненко, П.І. Ванкевич, В.Д. Смичок, // Збірник наукових праць Військової академії. – № 1(19). – Одеса: Військова академія, 2018. – С.17–28.

15. David J. Bryant, David G. Smith. Comparison of Identify-Friend-Foe and Blue-Force Tracking Decision Support for Combat Identification: Technical Report. – Toronto: Defense R&D Canada, 2011.

16. Ідентифікація сил на полі бою і в районі операцій. Стандарт НАТО ATP-91,– 2015.– С. 1–25.

17. Land Warrior Integrated Soldier System, United States of America / News, views and contacts from the global Army industry / http://www.army-technology.com/projects / land warrior /

Copyright 2014 13.2.134-144 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free