DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.167-172
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IBM I2 ANALYST’S NOTEBOOK ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РОЗВІДУВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Д.Ю. Шаршаткін, Г.Д. Братченко, В.В. Маміч, О.П. Розмазнін
АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються проблеми щодо здійснення інформаційно-аналітичної діяльності під час роботи з великими інформаційними масивами. Розглянуте сучасне бачення та інноваційні підходи під час підготовки фахівців з розвідувально-інформаційної роботи у навчальних закладах Збройних Сил України. Здійснено огляд основних можливостей програмного продукту – спеціалізованої аналітичної системи «ІВМ i2 Analyst’s Notebook». Розглянуті конкретні приклади застосування системи візуалізації «ІВМ i2 Analyst’s Notebook». Зауважено на необхідність у використанні програмного забезпечення під час застосування аналітичних інструментів у навчанні. Ураховуючи результати проведеного аналізу,сформульовані пропозиція з приводу активного застосування та ефективного використання програмного продукту на протязі навчального процесу під час підготовки майбутніх фахівців з аналітики. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: програмне забезпечення, IBM I2 Analyst’s Notebook, аналітика, розвідувально-інформаційна робота. 
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Данные Analyst's Notebook [Електронний ресурс] // IBM Knowledge Center. IBM Corporation, 2017. URL: https://www. ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SS3J58/com.ibm.i2.anb.doc/items.html (дата звернення: 30.11.2017).

2.Кіреєва О. Використання альтернативних аналітичних інструментів у кримінальному аналізі // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. 2016. № 4 (70). С. 64-76.

3.Beebe, Sarah Miller; Pherson, Randolph H. (2014). Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action. SAGE Publications.

4.Central Intelligence Agency (CIA) (2012). А TradecraftPrimer: StructuredAnalyticTechniquesforImprovingIntelligenceAnalysis – Cognitiveand Perceptual Biases, Reasoning Processes.

5.Zaiets O. M. Application software IBM I2 ANALYST’S NOTEBOOK inlawenforcementUkraineforpretrialinvestigationof criminal offenses / O. M. Zaiets // EuropeanReforms Bulletin. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒P. 82‒87.

Copyright 2014 13.2.167-172 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free