DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.173-181
ДОСВІД ТЕРМІНОВОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВВНЗ
М.Г. Горліченко, М.О. Дроздов
АНОТАЦІЯ
До останніх часів дистанційна освіта розглядалася як альтернативна по відношенню до очної форми навчання, до якої люди приєднуються обставинами життя та власним бажанням. З виникненням коронавирусной пандемії COVІD-19 і введенням державного карантину склалися форс-мажорні обставини, при яких очний освітній процес став неможливим і дистанційна освіта виявилася єдиною альтернативою. Відомо, що в  армійському житті форс-мажорними можуть бути й будь-які інші несподівані та неминучі обставини.  
В даній статті автори діляться корисним досвідом термінового впровадження дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) у форс-мажорних обставинах.
Особливу роль в успішному терміновому переході до дистанційного навчання взамін очного відіграло застосування в ньому інноваційних авторської методики  «упереджувального навчання» та «електронного журналу навчальної групи за навчальною дисципліною».
В проведенні дистанційних занять дуже важливим є їх психологічно-мотиваційний фон. В статті докладно обговорюється, як упереджувальне навчання сприяє його підтриманню на достатньо високому рівні.
Відзначається важливість використання навчального відео та аудіо контенту та  високоякісних інтерактивних симуляторів фізичних явищ та процесів; можливість повторного перегляду проведеного заняття з боку курсантів (що особливо важливо для тих з них, які через наряд, хворобу, інші причини пропустили заняття, проведене  on line); використання курсантами навчальних матеріалів в електронному вигляді для швидкого вироблення на їх основі коротких опорних електронних конспектів; застосування електронних тренажерів та інтерактивних програм самоконтролю одержаних знань; постійна візуалізація навчальних досягнень курсантів для всіх учасників освітнього процесу з використанням електронного журналу навчальної групи; регулярне вдосконалення та оновлення навчального електронного контенту на основі запозичення вдалих розробок колег або шляхом самосійної інноваційної діяльності.
Впроваджена технологія проведення дистанційних занять та їх інноваційна педагогічна підтримка дозволили максимально наблизити їх психолого-педагогічний формат до такого формату в звичайних аудиторних заняттях.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформаційні технології; дистанційне навчання; технології дистанційного навчання; упереджувальне навчання, 
навчальний матеріал в електронному вигляді, електронний журнал навчальної групи.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Демида Б.А. Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір / Б.А. Демида,С. Г. Сагайдак, В.І. Копил // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 436 c. : іл. –(Вісник / Національного університету «Львівська політехніка» ; № 694). – С. 98–107.

2. Теория и практика дистанционного обучения : учеб. пособие / под ред. Е. С. Полат. – М. : Изд. Центр «Академия», 2004. – 416 c.

3. Биков В.Ю. Дистанційна освіта: актуальність, особливості і принципи побудови, шляхи розвитку та сфера застосування // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. – 252 с., с. 77-92.

4. Гриценко В.И., Кудрявцева С.П., Колос В.В., Веренич Е.В. Дистанционное обучение: теория и практика / Коллективная монография. - Киев: Наукова думка, 2004. — 377 с.

5. Шуневич Б.І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки //Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2008.

6. Гарбич-Мошора О. Р. Впровадження дистанційного навчання в навчальний процесс для підготовки фахівців з інформаційних технологій // Інформаційні технології і засоби навчання, Том 45, №1, 2015, с. 93-104.

7. Горліченко М.Г., Дроздов М.О., Маміч В.В. Метод упереджувального навчання в розв’язуванні проблем освітнього процесу військового ВНЗ // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково – методичної конференції «Управлііння якістю підготовки фахівців»,  Одеса, 20-21 квітня 2017р., с. 22-23.

Copyright 2014 13.2.173-181 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free