DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.182-189
МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
О.М. Аксьонова, М.Г. Горліченко
АНОТАЦІЯ
Проаналізовано роль і місце математичних дисциплін у забезпеченні фундаментальної освіти майбутніх офіцерів в системі неперервного навчання. Розглянуто специфіка і проблеми організації математичної підготовки курсантів та можливості її вдосконалення підчас аудиторних занять і самостійної роботи. На основі аналізу педагогічної літератури та власного досвіду визначено, що успішне засвоєння математики створює підґрунтя для формування та розвитку професійних компетенцій майбутнього офіцера; формує методичні основи до самостійної діяльності підчас неперервної освіти та діяльності за фахом. Досліджуючи умови організації математичної підготовки курсантів як цілісної системи ми визначили, що збільшенню її ефективності сприятиме підвищення фахової спрямованості дидактичної літератури та посилення якості самостійної роботи курсантів за рахунок створення продуманого і методично організованого інформаційно-освітнього середовища.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: неперервна освіта, математична підготовка, цілісна система, завдання професійного змісту, інформаційно-освітнє 
середовище, методичні основи до самостійної діяльності, формування особистісних якостей.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Пахомова Н.В. Неперервна освіта як об’єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників / Н.В. Пахомова // Державне будівництво. – 2017 – №1. – С. 3-10.

2.Плахотник О.В. Неперервна освіта як основа професійної компетентності та конкурентоспроможності фахівців / О.В. Плахотник // Таврійський вісник освіти. – 2006. – №1(53) – С. 98-101.

3.Тимошенко Н. Освіта упродовж життя – головна тенденція розвитку сучасної освіти / Наталія Тимошенко, Оксана Власюк, Тетяна  Дараган //Вища школа. – 2018. – №7-8. – С. 28-35.

4.Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) "Про основні компетенції для навчання протягом усього життя" від 18 грудня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (02.01.2020).

5.Торічний О.В. Педагогічна концепція організації неперервної освіти мА              йбутніх офіцерів-прикордонників для вдосконалення військово-спеціальної компетентності / О.В. Торічний // Вісник національної академії Державної прикордонної служби України – 2012. – №3 – С. 12-24. 

6.Спичак Т.С. Шляхи формування професійної компетентності під час вивчення вищої математики у курсантів вищих морських навчальних закладів / Т.С. Спичак // Фізико-математична освіта. – 2017. – №14. – С. 97-102.

7.Калязін Ю. Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні вищої математики у процесі підготовки викладачів професійної освіти / Юрій Калязін // Вища школа. – №6. – С. 7-14.

8.Кучерук О.Я. Роль самостійної роботи студентів в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/

9.Аксьонова О. Організація самостійної роботи курсантів при компетентнісно орієнтованій освіті / О. Аксьонова // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського – 2018 – № 4(63) – С. 12-17.

10. Клевина М.В. Сравнительный аналіз личностных качеств студентов в процессе изучения математики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Copyright 2014 13.2.182-189 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free