DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.190-199
МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК ТА АРТИЛЕРІЇ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД
А.Й. Дерев’янчук, Ю.В. Франчук
АНОТАЦІЯ
У сучасній системі освіти активно використовуються мультимедійні засоби навчання (мультимедіа-презентація, слайд-шоу, електронний звіт, мультимедіа-доповідь, мультимедіа-тренажери, навчальні фільми та відео демонстрації та багато інших мультимедіа-систем) з метою повторення, узагальнення та систематизації знань, що допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються. Мультимедіа – це окремий вид комп’ютерної технології, який об’єднує в собі як традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, музика, відео фрагменти, анімація. Однак, в умовах сьогодення створюються новітні ІТ-інструменти, одним з яких є мобільні додатки, які використовуються для автоматизації мобільного управління в різних галузях діяльності людини, освітній процес не є винятком. Оскільки, мобільні додатки відіграють все більш значущу роль в освітніх процесах, то виникає необхідність створення комплексу заходів, які б відтворювали взаємодію викладача зі студентами, тобто здійснювати інтерактивний зв’язок між суб’єктами навчального процесу.
У статті запропонована методика створення і застосування комплексу інтерактивних засобів у підготовці військових фахівців за допомогою мобільного додатку. З метою перевірки доцільності застосування мобільного додатку був проведений експеримент. Результати експерименту підтверджують доцільність впровадження та ефективність використання мобільного додатку у процесі підготовки військових спеціалістів.
Створений комплекс інтерактивних засобів навчання, що запропонований у статті, з однієї сторони підвищує інтерес до вивчення військово-технічних дисциплін, а з іншої – сприяє формуванню навиків роботи, відпрацюванню вмінь і можливість приймати рішення під час нештатних ситуацій, що є важливим для майбутнього військового фахівця. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інтерактивні засоби навчанння, мобільний продукт, мобільний додаток, військові фахівці.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Мультимедійні засоби навчання. [Електронний ресурс] // https://dorobok.edu.vn.ua/article/pdf/63

2. Дерев’янчук А.Й. Впровадження 3D-моделей для вивчення військово-технічних дисциплін та підвищення рівня засвоєння навчальної інформації. Збірник наукових праць Військова освіта. Київ, 2011. № 24. С. 103-110.

3. Global App Downloads & Consumer Spend Hit Record Levels: Q3 2017 Recap. [Електронний ресурс] // https://www.appannie.com/en/insights/market-data/global-app-downloads-consumer-spend-hit-q3-2017-recap/

4. Мобільний застосунок. [Електронний ресурс] // https://uk.wikipedia.org/wiki/Мобільний_застосунок

5. Горбатюк Р. М., Тулашвілі Ю. Й.. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти [Електронний ресурс]. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. №27. С. 31-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvuuped_2013_27_10 

Copyright 2014 13.2.190-199 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free