DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.200-207
ОСНОВИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Л.М. Семененко, О.І. Кондратенко, Н.О. Коркіна, Ю.Б. Добровольський, І.О. Целіщев
АНОТАЦІЯ
Високі вимоги до підготовки військового фахівця, передбачають підвищення якості мовної освіти слухачів (курсантів) військових вузів, яке можливо здійснити за рахунок реформування неефективних методик навчання іноземній мові. Причому, під час оновлення та удосконалення існуючих методик, а також під час розроблення нових технологій навчання іноземним мовам необхідно враховувати специфіку навчального закладу, закритість і відособленість військової організації. З урахуванням зазначених особливостей сучасна методика викладання іноземної мови у військових вузах повинна бути спрямована, на формування професійної компетенції, і на розвиток різнобічної особистості, здатної грамотно висловлювати свої думки. Управління якістю військової освіти включає реалізацію адекватної існуючим вимогам системи педагогічних вимірювань. Цілком очевидно, що призначення педагогічних вимірювань так чи інакше пов’язане з контролем, обліком, діагностикою, дослідженням, моніторингом, експертизою, стимулюванням, оцінюванням та відміткою. Тобто, з такого роду діями, механізмами, засобами, які мають своє відображення в освітньому процесі під час вивчення іноземних мов у вищих військових навчальних закладах, необхідно мати певну основу їх організацію з метою забезпечення його цілісності, продуктивності, спрямованості на розвиток особистості навчаємого. Тому викладені у статті основи діагностування та організації оцінювання навченості іноземній мові у вищих військових навчальних закладах дозволять визначити головні особливості та принципи функціонування системи діагностування та оцінювання іноземній мові у вищих військових навчальних закладах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: іноземна мова, вищий військовий навчальний заклад, система педагогічних вимірювань, контроль якості навчання, 
 оцінювання навченості.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Пріоритети розвитку Збройних Сил України з урахуванням участі у гібридній війні 2015-/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.president.gov.ua/documents.

2.Стандарти НАТО: переваги і складнощі переходу на них/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: na.mil.gov.ua/61052-standarty-nato-perevagy-i-skladnoshhi.

3.Корявцева, Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для учителей. / Н.Ф. Корявцева. - М.: АРКТИ, 2002. - 176 с.

4.Логинов, И.В. Процесс оценивания: традиционный подход и актуальные инновационные тенденции/  [Электронний ресурс]. – Режим доступу: https://naukovedenie.ru/PVN614..

5.Ширшова, И.А. Оценивание учебных достижений студентов: современные технологи Ученые записки Таврического національного университета шимени В.И. Вернадского Серия «Проблемы педагогіки средней и высшей школы». Том 26 (65). 2013 г. № 1. С. 205-215.

6.. Harris M. McCann P. Assessment. – Oxford: Heinemman, 1996. – 152 p.

7.Михеев, А.И. Организация контроля и определение уровня сформи-рованности умений аудировать иноязычный ряд при обучении в техническом вузе / А.И. Михеев // Записки Горного института, т. 163. - СПб.: СПГГИ(ТУ), 2005.- С. 134 - 136.

8.Eyerer P., Hefer B. The Reformation of Technical Education through Project-orientated Education (Theoprax). Global J. of Engineering Education, 4,3, 2000. - Pp. 281 - 286.

9.Кудіна В.В. Педагогіка вищої школи / В.В.Кудіна, М.І. Соловей, Є.С. Спіцин. – К.: Ленвіт, – 2009. – 213 с.

Copyright 2014 13.2.200-207 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free