DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.101-109
ОСНОВНІ УМОВИ ТА НАПРЯМКИ НАРОЩУВАННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ
РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
М.Ю. Мокроцький, В.І. Пеньковський, Р.С. Шостак, В.А. Коростельов
АНОТАЦІЯ
На основі наукового дослідження визначити основні умови та напрямки нарощування спроможностей  ракетних військ і артилерії Збройних Сил України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: компоненти, спроможності, ракетні війська і артилерія.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» [Електронний ресурс] :Указ Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443.

2. Про рішення РНБО України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 06 червня 2016 р. № 240. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

3. Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України [Електронний ресурс] : затверджені Міністром оборони України 12 червня 2017 р. // Сайт М-ва оборони України. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf.

4. Рибак М.І. Воєнне мистецтво в локальних війнах після другої світової війни : Навч. пос. / М.І. Рибак, Ю.Г. Бадах: – К. : НАОУ, 2000. – 136 с.

5. Толубко В.Б. Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів: Навч. пос. / В.Б. Толубко, Ю.І. Бут, В.О. Косевцов: – К.: НАОУ, 2002. – 68 с.

6. Дослідження питань управління угрупованням (частинами і підрозділами) РВіА в автоматизованих системах управління, побудованих на “мережевоцентричних” принципах”, НДР, шифр «Сота», НЦ БЗ РВіА СумДУ. С. – 2012 р.

7. Каталог спроможностей Міністерства оборони України та ЗС України / Затверджено Міністром оборони України, 28 листопада 2017 року //Міністерство оборони України. – К.: МОУ, 2017.

8. Руснак І. С. Спроможності: особливості та перспективи впровадження / Руснак І. С., Петренко А. Г., Яковенко А. В., Романюк І. М.,Кохно В. Д. // Збірник наукових праць «Наука і оборона». К.: НУОУ, 2017 – № 2.

9. C5ISR: command and control, communications, computers, cyber defense, intelligence, surveillanceand reconnaissance. www.indracompany.com.

10. Паршин С.А., Горбачев Ю.Е. Современные тенденции развития теории и практики управления в вооруженных силах США. – М.: ЛЕНАНД, 2009. – С. 218.  

Copyright 2014 13.2.101-109 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free