DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.6-19
АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПАЛИВНУ ОЩАДЛИВІСТЬ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
М.М. Петрушенко, О.М. Будур, П.П. Бордіян, В.П. Бордіян, Л.Г. Гордішевський, С.М. Тарасенко  
АНОТАЦІЯ
Досвід використання автомобілів у бойовій та повсякденній діяльності військ свідчить про наявність різних умов руху, що обумовлюється різним дорожнім покриттям. Це обумовлює широку зону середніх швидкостей руху вантажних автомобілів, неповне використання вантажності або ж і перевантаження автомобілів. Тому кількісна оцінка впливу даних факторів на формування реальної паливної ощадливості вантажних автомобілів, вдосконалення практики прогностичного нормування лінійних витрат палива, що зорієнтовані на кращі асфальтобетонні дороги І категорії і рух в економічній зоні швидкостей є актуальним науковим завданням. Вирішення цього завдання ґрунтується на методиках багатофакторного дослідження і кількісної оцінки взаємозв’язку типу і стану дороги, швидкості руху та завантаження з паливною ощадливістю вантажних автомобілів на базі методів багатофакторного планування експерименту.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: автомобіль, лінійні витрати, режим руху,технологічні фактори, лінійна норма.
 
 
ЛІТЕРАТУРА

ДСТУ В 3576 - 97 «Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення» . - К. : Держстандарт України, 1997

Наказ міністра оборони України від 19.11.09 № 581 “Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки стану озброєння та військової техніки у Збройних Силах України”

Наказ міністра оборони України від 19.12.11 № 760 “Про затвердження та введення в дію Інструкції з визначення річних норм витрати моторесурсів автомобільної техніки на мирний час”

Аналіз, висновки, пропозиції та шляхи подальшого удосконалення стану технічного забезпечення ЗС України. – К.: Озброєння ЗС України, 2014. – 17 с.

Норми витрат пального, масел, мастил і спеціальних рідин при експлуатації, ремонті та консервації військової техніки й озброєння Збройних Сил України./К.:вид. Варта, 1999. – 272с.

Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов./ Налимов В.В., Чернова Н.А. –  М.: Наука, 1965. –  340

Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. – М.: Металлургия, 1969. – 260 с.

Говорущенко Н. Я. Вопросы теории эксплуатации автомобилей на дорогах с различной степенью ровности покрытий. – Харьков: Изд. Харьков. гос. университет, 1964. – 32 с.

Фалькевич Б.С. Теория автомобиля. – Москва: Машгиз, 1963. – 236с.

Крайник Л.В. Багатофакторна оцінка та нормування паливної ощадливості вантажних автомобілів: Монографія./ Крайник Л.В., Грубель М.Г. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 117с.

Крайник Л.В. Диференційоване нормування витрат палива вантажних автомобілів. Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту/ Крайник Л.В., Грубель М.Г., № 3. -  Донецьк. - 2007. – С. 19 – 24.

Грубель М.Г. Багатофакторне нормування витрат палива повно­привідних автомобілів //Системи озброєння і військова техніка. - 2007. - № 3(11). - С. 21 – 24.

Бударецький Ю. І., Особливості формування структури випробувального центру на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки і засобів метрологічного забезпечення випробувань повнопривідної колісної техніки. Автошляховик України./ Бударецький Ю. І., Грубель М. Г., Митник Я. Ф. - № 4. Київ – 2010.- С. 19 – 23.

Грубель М. Г. Оптимізація швидкісних режимів руху повноприводних вантажних автомобілів різними типами доріг з умов паливної ощадливості. Автошляховик України./ Грубель М. Г., Терещенко А. М. - № 1. Київ – 2013.- С. 14 – 17.

Грубель М. Г. Диференційоване нормування лінійних витрат палива автобусів та вантажівок за різних умов руху. Автошляховик України./ Грубель М. Г., Боднар М.Ф., Крайник Ю.Л., Терещенко А.М.  - № 6. Київ – 2013.- С. 16 – 22.

Copyright 2014 13.1.6-19 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free