DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.50-60
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЛОГО РОЗВІДУВАЛЬНОГО РОБОТА ТА ВАРІАНТІВ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Р.В. Зінько, П.І. Казан, Д.Є. Хаустов, О.С. Білик
АНОТАЦІЯ
Кожен зразок малого розвідувального робота, використовуваний у бою, повинен володіти одночасно усіма бойовими властивостями, що забезпечують максимальну його ефективність в оптимальному співвідношенні між ними. Ігнорування будь-якої з властивостей або нарощування однієї властивості за рахунок інших не дозволить ефективно реалізувати його бойові можливості. Підбирати відповідні властивості пропонується на стадії проектування шляхом використання представленої у статті методики дослідження експлуатаційних властивостей на основі математичного моделювання, що дозволить сформувати задані тактико-технічні характеристики, які визначатимуть межі й можливості застосування майбутнього робота. Також розглянуто варіанти застосування малого розвідувального робота під час виконання розвідувальних дій у населеному пункті та в ході утримання вузла загороджень.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: малий розвідувальний робот, проектування, математичне моделювання, бойове застосування.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Зубов В. Перспективы развития вооружений. Боевая система будущего [Текст] // Обозрение армии и флота. — 2009. — № 3. — С. 44-47.

Challenges in Developing and Demonstrating Future Combat System’s Network and Software [Текст] // US Future Combat & Weapon Systems Handbook. — International Business Publications, 2009. — С. 90. — 300 с.

Зубов В. Тяжелые и средние дистанционно управляемые машины военного назначения // Зарубежное военное обозрение. - 2010. – №8. – С. 49 -53.

Наумов В.Н. Современные гусеничные машины как объект роботизации. / В.Н. Наумов, К.Ю. Машков, И.В. Рубцов // Оборонная техника.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Є Баумана, 2009. – №1-2. – С. 43-48.

Машков К.Ю. Роботы боевого обеспечения. / К.Ю. Машков, В.Н. Наумов, С.Ю. Шакрыл // Оборонная техника.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Є Баумана, 2010. – №1-2. – С. 62-65.

Баштанов А.Ф. Комплексный подход к решению проблемы повышения эффективности боевых действий пехотных подразделений за счет применения роботизированых систем. / А.Ф. Баштанов, А.Г. Полушин // Оборонная техника.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Є Баумана, 2010. – №1-2. – С. 59-61.

Буренок В.М. Развитие военных технологий XXI века: проблемы планирование, реализац. / В.М. Буренок, А.А. Ивлев, В.Ю. Корчак. - Тверь: Изд-во «КУПОЛ», 2000. - 624с. 

Зінько Р. В. Перспективи використання мобільних роботизованих комплексів в широкому спектрі вирішення задач мілітарного спрямування / Р. В. Зінько, П. І. Ванкевич, А.Д. Черненко, О.В. Федін, Є.Г. Іваник // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – 2018, №1(9). С. 17-28.

Зінько Р.В. Принципи використання мобільних роботів військового призначення. / Р.В. Зінько. П.І. Ванкевич. Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ" 11-12 травня 2017 року. .Львів: НАСВ, 2017. – с 8.

Василенко О.В. Методичні основи обґрунтування вимог до технічних показників перспективних систем озброєння та їх складових частин з різною функціональною значимістю // О.В. Василенко, Б.Н. Ланецький, О.П. Ковтуненко // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ. – 2009. – К.: ЦНДІ ОВТ, 2009. – Вип. 22. – С. 32-46.

Козлова Т.А. Анализ методик расчета конструктивных параметров электромобиля // Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции (04 сентября 2016 г., г. Ижевск) «Новая наука: теоретический и практический взгляд» – Стерлитамак: АМИ, 2016 – 249.

Смирнов А.Г., Эйдинов А.А., Яковлев А.И. Расчет характеристик электропривода периодического действия на постоянном токе: Сб. науч. тр./НАМИ - 1964.- Вып. 65.- С. 76-96.

Зінько Р.В, Корендій В. Моделювання руху привідного мотор-колеса електромобіля / Зінько Р, Корендій В. // XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 11–12 жовтня. Львів: НУ «ЛП». 2018 – с 56-57.

Тактика: підручник / В.В. Вішняков, Г.А. Дробаха, А.А. Каленський, Є.Б. Смірнов - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. - 735 с.

Copyright 2014 13.1.50-60 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free